nieuws

Afbouwbranche heeft nu eigen milieuzorgsysteem

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel heeft donderdag enige boekwerken in ontvangst genomen, waarin een voor de stukadoors-, afbouw- en vloerenbranche compleet milieuzorgsysteem staat omschreven. De ontwikkeling van dit systeem is een gevolg van gemaakte cao-afspraken.

“Met de ontwikkeling van dit milieuzorgsysteem hebben werkgevers en werknemers gehoor gegeven aan de oproep van de overheid eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de verbetering van de milieuzorg in die sectoren, waarvoor wij de verantwoordelijkheid voelen”, aldus de heer R. Scheper van de bouwbond CNV, voorzitter van de stuurgroep Milieu van het Bedrijfschap STS.

“Het systeem is ervoor om de werkenden in de branches, nu zij steeds meer geconfronteerd worden met milieuverplichtingen en -maatregelen, op het juiste pad te brengen en het te integreren in de bedrijfsvoering.

Die praktische aanpak brengt ook met zich mee dat er constant gezocht moet worden naar verbeteringen van toegepaste materialen, verwerkingstechnieken, verpakkingswijzen en vervoers- en leveringsmethode van materialen”, zo zei hij.

De betrokken werkgeversorganisaties Nederlandse Aannemersvereniging van Afbouw- en Stukadoorswerken, de Nederlandse Vereniging van Plafond- en Wandbedrijven en de Vereniging van Terrazzo- en Vloerenbedrijven alsmede de bouwbonden van CNV en FNV streven er ook naar het onderwerp ‘milieuzorg’ een duidelijke plaats te geven in de vele scholings- en opleidingstrajecten binnen die branches.

“Omdat de zorg voor het milieu op allen in de bouw rust, is het betreffende milieuzorgsysteem in samenwerking met het adviesbureau De Bondt Rijssen ontwikkeld volgens dezelfde systematiek, die ook door NVOB-bouwbedrijven wordt toegepast”, aldus Scheper.

Elk bij het bedrijfschap STS ingeschreven onderneming ontvangt drie boekwerken in een cassette, die een systeem beschrijven, waarmee een eigen bedrijfsmilieudiagnose kan worden gesteld.

Een bijlagenboek geeft een overzicht van alle relevante wetteksten, richtlijnen en formulieren.

Reageer op dit artikel