nieuws

Aanpak van straten in Maastricht kost circa f. 1,75 miljoen

bouwbreed

Wanneer alles meezit, wil de gemeente Maastricht in september dit jaar beginnen met de herinrichting van de Frankenstraat en Hoog Frankrijk. De totale uitvoeringskosten worden geraamd op f. 1,75 miljoen. De financiering geschiedt grotendeels uit het rioolfonds en het stadsvernieuwingsfonds.

De bestaande wegverharding in de Frankenstraat (keitjes) wordt vervangen door asfalt. In het gedeelte, dat gelegen is in het winkelconcentratiegebied, worden gebakken klinkers gebruikt. Het winkelgebied wordt heringericht. Er komt onder meer ook een parkeerstrook aan beide zijden van de straat.

Een knelpunt ten aanzien van de Frankenstraat betreft de afvoer van vrijkomende verontreinigde grond. Met de provincie lopen onderhandelingen over de wijze van sanering. Komt er snel overeenstemming, dan kan het werk in september beginnen. Blijft overeensteming uit, dan zal het volgens B en W niet lukken te voldoen aan de wens van de gemeenteraad om het werk dit jaar af te ronden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels