nieuws

Zuid-Holland privatiseert eigen ingenieursbureau

bouwbreed

Het Ingenieursbureau van de provincie Zuid-Holland (IBZH) gaat vanaf 1 januari 1996 geprivatiseerd verder. GS hebben zich wel verplicht tot en met het jaar 2000 provinciale opdrachten aan IBZH te gunnen. Dat is overigens onvoldoende om alle 93 medewerkers aan het werk te houden, zodat de provincie hen voor die periode ook een werkgarantie biedt.

Het Ingenieursbureau ontwikkelt en begeleidt infrastructurele projecten van voorstudie tot directievoering. Maar het investeringsniveau van de provincie loopt door de gevolgen van de Wet Uitkeringen Wegen sinds 1993 sterk terug.

Die wet voorzag namelijk in herverdeling van beheer en financiering van aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en viaducten tussen het rijk, provincies en gemeenten.

Voor Zuid-Holland betekende die operatie dat binnen enkele jaren het investeringsniveau met f. 25 miljoen afneemt. Er komt dus jaarlijks veel minder geld beschikbaar om het Zuidhollandse wegennet uit te breiden en te onderhouden. En dat betekent weer onderbezetting van het eigen ingenieursbureau. Gedeputeerde Staten hebben daarom tot privatisering besloten met een opdrachten- en werkgarantie voor de duur van vijf jaar. Binnen die periode moet het IBZH zich een eigen positie op de markt gaan verwerven.

Geen ontslagen

Met het besluit van GS tot privatisering bespaart de provincie tot het jaar 2000 jaarlijks al f. 5 miljoen omdat de medewerkers niet langer op de loonlijst staan.

Bedongen is dat er binnen de periode van vijf jaar geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden, die het gevolg zouden zijn van te weinig werk. Volgens een woordvoerder van de provincie betekent dat bij onderbezetting de lonen van de medewerkers door de provincie worden gegarandeerd.

Nu het ingenieursbureau als elke andere particuliere onderneming gaat werken, zal over het werk voor derden uiteraard btw worden berekend. Of dat vanaf 1 januari a.s. ook gaat gelden voor werk voor opdrachten, die men bij de provincie in rekening brengt, vermocht deze woordvoerder geen antwoord te ke geven.

Reageer op dit artikel