nieuws

Zeeburgereiland niet geschikt voor huizen

bouwbreed

Het Zeeburgereiland in Amsterdam is ongeschikt voor de bouw van woningen. Indien er toch huizen worden gebouwd zal het gebied uitgroeien tot een ‘tweederangs woonlocatie’, de bouwkosten zullen extreem hoog zijn en bovendien is de wijk onvoldoende aangesloten op Amsterdam Oost en de toekomstige wijk IJburg.

In plaats van woningen zouden in het gebied bedrijfsterreinen moeten worden aangelegd. Dit blijkt uit vier onderzoeken, die op verzoek van de Stichting Behoud van Zeeburgereiland voor Recycling -Industrie zijn gedaan naar de mogelijkheden om in het gebied woningen te bouwen. De stichting verzet zich tegen het plan van de gemeente om op het Zeeburgereiland 1900 woningen te bouwen.

Het adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichting (RBOI) uit Rotterdam concludeert dat het gebied te geisoleerd ligt om uit te groeien tot een aantrekkelijke wijk. Hierdoor zullen mensen snel geneigd zijn te verhuizen en dit zal onder meer zeer nadelig zijn voor de sociale veiligheid.

Management en planontwikkelingsbureau Metrum uit Utrecht vreest dat per woning minimaal f. 58.000 meer moet worden betaald dan is gepland. Bovendien is de kwaliteit van het milieu onvoldoende om in het gebied huizen te bouwen, aldus Metrum.

Volgens Buck Consultants International kan het eiland het beste worden ingericht voor afvalverwerkende bedrijven en voor milieubedrijven. De geisoleerde ligging nabij de binnenstad maakt het eiland hiervoor uitermate geschikt, aldus Buck Consultants.

Ook landschapsarchitect Buys en Van der Vliet uit ‘s-Hertogenbosch raadt woningbouw af, vanwege de slechte infrastructuur rond het gebied. Daarnaast wordt het eiland gedomineerd door de rioolwaterzuiveringsinrichting. Deze heeft een oppervlakte van ruim 220.000 vierkante meter.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels