nieuws

Windenergieplan Friesland gefaseerd uitgevoerd

bouwbreed

Na diverse inspraakronden en 450 bezwaarschriften hebben gedeputeerde staten van Friesland besloten af te zien van de bouw van 400 windmolens die in een lijn zouden moeten staan langs de Waddenkust. GS geven nu de voorkeur aan de locaties langs de Afsluitdijk en de voormalige Middelzee. Verder wil men het windenergieplan meer faseren.

Friesland wil het windenergieplan in stappen verwezelijken. In plaats van de met het rijk in 1991 overeengekomen 200 megawatt windenergie wil de provincie Friesland in eerste instantie niet verder gaan dan 50 megawatt.

In de nieuwe visie van GS zouden langs de Waddenzee wel windmolens op een lijn moeten komen, maar bij de voormalige Middelzee genieten groeps-opstellingen de voorkeur. Na realisering van deze eerste fase willen GS alle effecten hiervan op een rijtje zetten en dan bekijken hoe fase twee en drie eruit moeten gaan zien.

Daarvoor zijn locaties rondom Harlingen en de gemeenten Dongeradeel en Lemsterland aangewezen. Voor de fasering van de plannen is geen tijdsbestek genoemd.

Kleinschalig

Uit de inspraakreacties kwam ook veel het verzoek voor kleinschalige initiatieven. Dit wordt nu op beperkte schaal ingewilligd; het maximaal aantal turbines wordt verhoogd van zes naar tien en een maximum vermogen van 5 megawatt. De molens mogen niet hoger zijn dan 40 meter.

De grootschalige windenergie zorgde bij bewoners van diverse gemeenten en maatschappelijke organisaties voor veel voor- en tegenstanders. Na Noord-Holland is Friesland de tweede provincie die terugkomt op haar afspraken met het rijk over de grootschalige windenergie. Noord-Holland krabbelt terug van 250 megawatt naar 75 megawatt.

Reageer op dit artikel