nieuws

Windenergie-sector vindt weinig steun bij coalitie

bouwbreed Premium

De coalitiepartners PvdA en D66 zijn vooralsnog niet van plan zich te scharen achter de wens van de exploitanten van windenergie voor hogere vergoedingen.

Dat bleek tijdens een publiek debat in Den Haag tussen onder anderen Kamerleden en afgevaardigden uit de windenergie-sector.

De Nederlandse Windenergie Vereniging NEWIN had de bijeenkomst georganiseerd. Zij maakt zich zorgen over de toekomst van de milieuvriendelijke energiebron nu onder meer de investeringssubsidies voor windenergie met ingang van volgend jaar verdwijnen.

De overheid wil aan het einde van de eeuw duizend megawatt windenergie opwekken. Nu is nog maar een beperkt deel daarvan gerealiseerd. Volgens de sector is daaraan vooral de te lage “terugleververgoeding” debet. Deze vergoedingen krijgen de exploitanten van de energiebedrijven voor de levering van de opgewekte stroom aan het openbare net.

D66-woordvoerster Jorritsma wees het gehoor erop dat al is afgesproken in het Kabinet een deel van bezuiniging op de subsidies gecompenseerd zullen worden. Dat gebeurt onder meer door een deel van de opbrengst van energieheffing voor kleinverbruikers (1996) terug te geven aan de producenten van windenergie. Ze gaf toe dat de compensatie mogelijk onvoldoende zal zijn, maar ze achtte het te vroeg om zich nu al in te zetten voor een hogere vergoeding die de overheid dan moet ophoesten. Ook haar collega Witteveen (PvdA) was die mening toegedaan. Volgens beiden moet overigens nog blijken hoe de compensatie precies vorm krijgt.

Oppositiepartijen CDA, GroenLinks en RPF wezen de regeringspartijen erop dat de snoeidrift van het paarse kabinet de doelstelling voor windenergie nu onbereikbaar maakt. Milieuwoordvoerster Vos van GroenLinks noemde het onbegrijpelijk dat enerzijds subsidies worden geschrapt en anderszijds de coalitie met de mond belijdt dat de doelstellingen vooral overeind moeten blijven. “Wie duurzame energiebronnen echt serieus neemt, moet daar ook nu financieel voor durven te kiezen”, vond ze.

Reageer op dit artikel