nieuws

Werkloosheid bouw met 4 procent afgenomen

bouwbreed

De werkloosheid in de bouwnijverheid per 31 maart j.l. blijkt, ten opzichte van hetzelfde tijdstip een jaar eerder, met gemiddeld 4 % te zijn afgenomen. Overigens blijken de verschillen bij de diverse beroepsgroepen groot. Zo steeg de werkloosheid onder de werknemers onder de natuursteen-cao zelfs met 41 % en lieten de schilders met 6,7 % de grootste daling zien.

Dat blijkt uit gegevens, die de Stichting Bouw-Vak-Werk over de arbeidsmarktsituatie in de bouwnijverheid publiek heeft gemaakt.

Daaruit is ook op te maken dat aan het eind van het eerste kwartaal 1995 de werkloosheid onder degenen, die vallen onder de bouwcao nog altijd 11,5 % bedroeg, namelijk 16.985 op een beroepsbevolking van 147.113 personen.

Ten opzichte van een jaar terug kan van een werkloosheidsdaling bij de meeste beroepen worden gesproken. Alleen bij metselaars, wegenbouwers en straatmaker lag de werkloosheid aan het eind van het eerste kwartaal nog hoger dan een jaar geleden.

Onder stukadoors, die een eigen cao hebben, was het werkloosheidspercentage 13,5 (1370 personen op een bestand van 10.146 stukadoors.

In het eerste kwartaal stonden 8.661 schilders buiten het arbeidsproces en dat is op een beroepsbevolking van 31.133, die onder de cao schilders valt, 27,8 %.

De werkloosheid onder natuursteenbewerkers liet ten opzichte van vorig jaar percentueel een fikse groei zien, maar in aantallen liep die slechts op van 54 naar 76 mensen.

De werkloosheid onder uta-personeel bedroeg 31 maart j.l. 3.054. Op een beroepsbevolking van 43.766 is dat nog altijd 7 %. De vermindering van de werkloosheid in deze categorie, in vergelijking met een jaar geleden, is met 1,6 % ook flink minder dan van het bouwplaatspersoneel (3,3 %).

De Stichting Bouw-Vak-Werk noemt het voorts opmerkelijk dat de daling van de werkloosheid ten opzichte van een jaar geleden zich vooral voor heeft gedaan in de Randstad en de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Reageer op dit artikel