nieuws

Werkgevers: registratie allochtonen werkt niet

bouwbreed

Van de wettelijke verplichting voor bedrijven om allochtonen te registreren, komt in de praktijk weinig terecht. Dat concludeert de Vereniging VNO-NCW naar aanleiding van een onderzoek van het Bureau voor Economische Argumentatie.

De werkgeversorganisatie ziet in de onderzoekresultaten een bevestiging van haar eerder ingenomen standpunt: de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA) is een bureaucratisch monstrum dat veel geld kost en nauwelijks iets oplevert. De WBEAA, die op 1 juli vorig jaar is ingevoerd, verplicht ondernemingen de etnische achtergrond van hun werknemers te registreren. Op basis van die registratie moeten zij een werkplan opstellen, waarmee instroom en doorstroom van allochtonen moet worden bevorderd. Werkgevers dienen jaarlijks hun inspanningen op dit gebied te verantwoorden.

Uit het onderzoek blijkt dat 37% van de ondernemingen inmiddels een registratie heeft opgezet, 63% nog bezig is of er nog niet aan is begonnen. Voor dat laatste geven werkgevers uiteenlopende redenen.

Ruim de helft zegt er nog niet aan toe te zijn gekomen, omdat uitvoering van de wet geen prioriteit heeft. Volgens VNO-NCW ligt dat nogal voor de hand, omdat het bedrijfsleven vorig jaar met een flink aantal andere wetten is geconfronteerd, die een groot beslag leggen op de medewerkers. Bijna 40% van de ondervraagde ondernemers voert aan dat de invoering van een registratiesysteem te veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. De overige werkgevers hebben principiele bezwaren tegen registratie. Een ander probleem is de geringe bereidheid van allochtone werknemers mee te werken aan hun eigen registratie.

Koninklijke weg

Al met al komt er van de eerste verplichting van de WBEAA weinig terecht, met als gevolg dat ook de overige verplichtingen niet of nauwelijks ke worden uitgevoerd, aldus woensdag VNO-NCW-voorzitter Rinnooy Kan. De werkgeversorganisatie ziet er dan ook veel meer in de werkgelegenheid onder allochtonen te bevorderen via de ‘koninklijke weg’. Een gezonde economie biedt werk aan iedereen, dus ook aan het over het algemeen laag opgeleide allochtone bevolkingsdeel (50% heeft niet meer opleiding dan basisonderwijs). Maar juist omdat de problematiek zich concentreert aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn volgens VNO-NCW aanvullende maatregelen nodig. Daarom bepleiten de werkgevers meer en betere scholing. Belangrijker vinden zij echter dat er meer eenvoudige banen voor laaggeschoolden komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels