nieuws

Wereldhave ontvangt meer opbrengsten uit exploitatie og

bouwbreed

Het onroerend-goedbeleggingsfonds Wereldhave heeft in de eerste drie maanden van dit jaar f. 27,6 miljoen aan exploitatie-opbrengsten ontvangen. Dit directe beleggingsresultaat lag 5 procent hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar toen f. 26,3 miljoen werd verdiend.

De waarde van de beleggingen, gebaseerd op de marktwaarde van het onroerend goed op 31 december 1994 en omgerekend tegen de valutakoersen op 31 maart jl, bedraagt f. 2334 miljoen. Dit is f. 124 miljoen minder dan eind 1994 en het saldo van onroerend-goedverkopen, negatieve koersverschillen van met name pond en dollar en investeringen in bestaande objecten.

Verkocht zijn het kantoorgebouw Rue de Courcelles te Parijs en twee kleinere objecten in het Verenigd Koninkrijk. De verkoopopbrengst lag op het peil van de boekwaarde eind 1994. Het winkelcentrum Belle-Ile in Luik is 23 maart geheel verhuurd in exploitatie genomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels