nieuws

VSB wil af van ‘te dure, oneigenlijke bouw-cao’ Steigerbouw dringt aan op eigen cao

bouwbreed

Er moet een aparte collectieve arbeidsovereenkomst komen voor de steigerbouw, waarin ongeveer 4000 mensen werken. Dat vindt voorzitter A.L.P. Moerenhout van de Vereniging van Steiger- en Hoogwerkbedrijven (VSB). Hij wil af van de voor steigerbouwers algemeen verbindend verklaarde bouw-cao. Die is volgens hem ‘veel te duur, knellend, concurrentie-vervalsend’ en bovenal ‘niet toegesneden op de branche, dus oneigenlijk’.

Moerenhout maakt van zijn hart geen moordkuil. Het steekt hem – en zijn vele bij de VSB aangesloten bedrijven – dat de bonafide, professionele steigerbouwers gedwongen zijn de bouw-cao toe te passen, terwijl ze hoofdzakelijk actief zijn in de (petro-chemische) industrie en offshore.

“Steigerbouw wordt altijd geassocieerd met de bouwnijverheid. Maar de meeste – en zeker de grootste – werken worden door ons niet in die bedrijfstak uitgevoerd. De grootste bedrijven in onze sector – met 600 tot 700 mensen in vaste dienst – richten zich hoofdzakelijk op de industrie”, aldus de VSB-voorzitter. De vereniging omvat de vijftig leidende steiger- en hoogwerkbedrijven in ons land. Zij zijn in Nederland goed voor 90 procent van de steigermarkt en 75 procent van de hoogwerkverhuur.

Volgens Moerenhout zijn er weliswaar ook steigerbouwbedrijven die puur en alleen voor aannemers werken, maar dat aantal is zeer klein ten opzichte van de voor de industrie werkzame groep. Hij licht toe waarom de VSB van heroverweging van arbeidsvoorwaarden een hard actiepunt gaat maken: “Het algemeen verbindend verklaren van de bouw-cao plaatst ons voor immense problemen. Die cao bevat namelijk voor onze sector absoluut onmogelijke bepalingen.”

Werktijden

Dat betreft in de eerste plaats de 24 verplichte atv-dagen. “De werktijden in de industrie wijken sterk af van die in de bouw. De industrie kent een effectieve werkweek van 37 uur. Dat impliceert een 20 minuten kortere werkdag dan in de bouw. Het komt voortdurend voor dat wij onze werknemers verplichte atv-dagen moeten laten opnemen, terwijl ons dat volstrekt niet uitkomt omdat we voor een industriele opdrachtgever bezig zijn en er in feite doorgewerkt moet worden om de klus te klaren. Het komt er in de praktijk op neer dat we en de atv-dagen en 20 minuten per dag betalen. Dat is een luxe die niet meer is op te brengen.”

Dispensatie

Daar komt bij dat de steigerbouwbedrijven moeten bijdragen aan het Risicofonds in de bouw, waaruit de vorstverlet wordt gefinancierd: “Maar in de industrie kent men het verschijnsel vorstverlet niet. Het is dan ook een van onze hartewensen, dat de dispensatiemogelijkheden met betrekking tot het Risicofonds worden verruimd tot industriele steigerbouwers.” Maar de voorkeur gaat duidelijk uit naar een eigen cao “met goede collectieve arbeidsvoorwaarden, specifiek toegesneden op de steigerbouwers”.

Moerenhout ziet met lede ogen toe dat de bij de VSB aangesloten professionele steigerbouwbedrijven het steeds vaker op de markt moeten opnemen tegen andersoortige bedrijven, die een veel goedkopere cao hanteren. Hij noemt in dat verband de uitzend-cao, de metaal-cao en de schoonmaak-cao.

Vandaar dat hij af wil van de bouw-cao, omdat die zorgt voor “enorme concurrentie-vervalsing. Wij worden namelijk belast voor zaken, die branche-oneigenlijk zijn. De bedrijven die een andere, goedkopere cao toepassen, bepalen de marktprijs. Zij worden vaak door de aannemers als een soort pressiemiddel gebruikt om ons een prijs op te dringen, die niet realistisch is. Ik heb dan ook het gevoel dat de bouwbonden meer begrip hebben voor onze specifieke situatie dan de in het AVBB verenigde bouwwerkgevers.”

Professionalisering

De noodzaak van een eigen cao klemt temeer, omdat de VSB zich inzet voor een professionalisering van de steigerbouw. Zo wordt momenteel in nauw samenspel met Arbouw en Aboma hard gewerkt aan de totstandkoming van een Arbeidsomstandighedenblad (A-blad).

Doel daarvan is het terugdringen van de fysieke belasting en bevordering van de veiligheid in de steigerbouw: “We zijn nu drie jaar bezig met het opstellen van een A-blad. Bij diverse VSB-lidbedrijven (zowel grote als kleine) zijn inmiddels pilot-poen uitgevoerd. En nu ligt er een concept A-blad ter laatste beoordeling bij een speciaal daartoe door de VSB ingesteld commissie. Ik verwacht medio dit jaar consensus over het A-blad.”

Reageer op dit artikel