nieuws

Voorburg op zoek naar 30 mln voor ‘Sijtwende’

bouwbreed

De gemeente Voorburg heeft een intentieverklaring met Bohemen Vastgoedontwikkeling BV en Koninklijke Volker Stevin ondertekend voor de realisering van het plan Sijtwende. Voorburg wil nog voor september een ontwerp-bestemmingsplan klaar hebben waarna het hoopt dat de provincie Zuid-Holland er genoegen mee zal nemen. Wel moet er nog flink aan de plannen worden gesleuteld om het gat van f. 30 miljoen te dichten.

Voorburg lijkt zich helemaal te hebben vastgebeten in plan Sijtwende: een in de ogen van de Zuidhollandse gemeente het enige alternatief om mee te werken aan de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (Norah) beter bekend onder de naam Verlengde Landscheidingsweg.

Al sinds jaar en dag verzet Voorburg zich met hand en tand tegen de komst van deze weg die de Rijksweg A4 met de A44 bij Wassenaar moet verbinden. Al eerder dit jaar nam minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat een tracebesluit voor deze weg, gevolgd door een aanwijzingsbesluit van de provincie Zuid Holland.

Voorburg zag zich voor het blok geplaatst en min of meer in een laatste stuiptrekking wist de Haagse buurgemeente toch nog met een alternatief op de proppen te komen.

Sijtwende, opgesteld door de marktpartijen Volker Stevin en Bohemen Vastgoedontwikkeling, behelst de bouw van ongeveer duizend woningen bovenop de stadsrandweg. De Landscheidingsweg moet dan voor een belangrijk deel door middel van een tunnelbak worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat aan de zijkanten en op sommige delen op de weg ruimte voor woningen.

Medewerking

Voorburg heeft zijn medewerking aan de Landscheidingsweg gekoppeld aan het doorgaan van plan Sijtwende. Omdat Voorburg van de provincie een half jaar de tijd heeft gekregen een bestemmingsplan voorde aanleg van de Norah op te stellen, gaat de gemeente nu proberen de voorschriften uit de aanwijzing te combineren met de plannen voor Sijtwende.

Voorburg geeft toe dat er een addertje onder het gras lijkt schuil te gaan en dat is het punt van de financien. Jorritsma noch de provincie noch het stadsgewest Haaglanden is van plan voor de Voorburgse plannen maar een cent meer uit te trekken dan nodig is voor alleen de Norah. Dat betekent dat de gemeente met een gat zit van een kleine f. 30 miljoen.

Tijdens de ondertekening van de intentieverklaring van het consortium werd dit door het Voorburgse college aarzelend toegegeven.

Sprokkelen

Door nu onder andere te sleutelen aan de plannen hoopt de gemeente op voorhand al f. 10 miljoen te ke besparen. Verder zal het een kwestie van geld sprokkelen moeten worden. “Tussen nu en september zullen we een uiterste inspanning verrichten om tot een ontwerp-bestemmingsplan te komen dat recht doet aan het plan Sijtwende en de aanwijzing van gedeputeerde staten van Zuid-Holland”, aldus de gemeente Voorburg op strijdbare toon.

Reageer op dit artikel