nieuws

Voorbehoud St. Oedenrode bij voorfinanciering A50

bouwbreed

De gemeente St. Oedenrode heeft een voorbehoud gemaakt bij het meewerken aan de voorfinanciering door de regio voor versnelde aanleg van de A50 tussen Eindhoven en Oss. Dit blijkt uit het voorstel van B en W van Eindhoven aan de raad, om voor het zelfde doel een bijdrage van f. 3,146 miljoen beschikbaar te stellen en dat bedrag, vanwege het regionale belang, te dekken vanuit het Regiofonds.

Peter Stuvel

Voor de gemeente St. Oedenrode komt de bijdrage neer op een veel kleiner bedrag, te weten f. 281.000. Maar die gemeente stelt als voorwaarde voor meebetaling het realiseren van de – niet in het plan voor de A50 opgenomen – zuidelijke aansluiting bij Nijnsel.

Wanneer dat voorbehoud wordt uitgevoerd en de bewuste aansluiting er dus niet komt, dan betekent het onherroepelijk dat andere gemeenten moeten opdraaien voor de bijdrage van St. Oedenrode. Want de regio moet nu eenmaal het totale – aan minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat toegezegde – bedrag van f. 30 miljoen ophoesten.

Voor het Eindhovense college is het standpunt van St. Oedenrode onaanvaardbaar: “Wij zullen daarvoor nog bestuurlijk overleg voeren”.

Planning

De A50 wordt vanaf Eindhoven tot Uden als autosnelweg uitgevoerd en vanaf Uden tot Oss als autoweg. De planning van uit te voeren werken: aanleg omleiding Son, aanleg omleiding Veghel/Mariaheide, afbouw gedeelte Nistelrode, aanleg gedeelten St. Oedenrode en Uden, aansluiting A50 op A58 bij Eindhoven.

De eerstgenoemde omleiding kan worden gerealiseerd in de periode 1997/1998 en de laatst genoemde aansluiting in de periode 2001/2003. Volgens B en W van Eindhoven wordt de omleiding Son via een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten in het zuiden op het bestaande wegennet aangesloten ter plaatse van de Stamweg op het industriegebied Ekkersrijt

Maar de te verwachten verkeersintensiteiten zijn echter van dien aard dat de kruising Stamweg na verloop van tijd het aanbod niet kan verwerken. Vandaar dat B en W denken aan het afsluiten van de kruising in oost-west richting. Het industriegebied dient echter bereikbaar te blijven.

Ekkersrijt

Het ontwerp van het knooppunt A50/A58 voorziet in een aansluiting Ekkersrijt op de A58 ter hoogte van Vialle. B en W kondigen aan dat “nu een oplossing wordt uitgewerkt waarbij de realisering van deze aansluiting eerder dan de periode 2001/2003 wordt aangelegd en wordt losgekoppeld van het gehele knooppunt”. Hiervoor dient de bestemmingsplanprocedure te worden gestart.

Complicerend daarbij is de vraag of de A58 in oostelijke richting dient te worden doorgetrokken. “Deze vraag, wel of geen oosttangent, is mede onderwerp van de tangentenstudie waarmee Rijkswaterstaat is begonnen. Duidelijkheid daarover is pas eind 1997 te verwachten. Het realiseren van de aansluiting Ekkersrijt op een zodanige manier dat een toekomstige doortrekking mogelijk blijft, wordt ambtelijk nog onderzocht”, aldus B en W.

Reageer op dit artikel