nieuws

Verschuiven en overkappen A2 mag f. 700 miljoen kosten Meer gestapelde bouw in plan Leidsche Rijn

bouwbreed

De colleges van B en W van Utrecht en Vleuten/De Meern hebben gekozen voor 30% gestapelde bouw in de Vinex-locatie Leidsche Rijn. De colleges stellen dit in hun Masterplan voor het gebied dat nu aan de gemeenteraden zal worden voorgelegd. In totaal zal Leidsche Rijn plaats bieden aan zo’n 50.000 woningen

In het Masterplan gaan de colleges er van uit dat er in de toekomst met name behoefte zal ontstaan aan relatief goedkope, gestapelde woningen alsmede aan relatieve dure woningen op grote kavels.

Eerder gingen de planologen voor dit po er van uit dat vrijwel het gehele hier te bouwen contingent uit laagbouw zou moeten bestaan. De nu gekozen 30% gestapelde bouw kan overigens, al naar gelang de wensen van de markt tijdens de uitvoeringsperiode nog worden bijgesteld.

In het nu vastgestelde Masterplan wordt verder weinig afgeweken van het eerder gepubliceerde concept. De beslissing over hoe de Rijksweg A2 door het gebied gestalte zal krijgen word doorgeschoven naar een later tijdstip.

Wel is een extra ”derde” Randstadspoor-station tussen Vleuten en Utrecht in het plan opgenomen. Ten aanzien van het regionale openbaar vervoer is gekozen voor de aanleg van drie tram- of buslijnen.

Rijksweg A2

Ten aanzien van het verschuiven en overkappen van de A2 bij Leidsche Rijn werd deze week duidelijk dat dit po maximaal f. 700 miljoen mag kosten. Volgens verschillende bronnen circuleert dit bedrag als taakstellend’ in de boezem van de stuurgroep Integratie A2′.

Deze gezamenlijke werkgroep van rijk en regio onderzoekt de haalbaarheid van de inpassing van anderhalve kilometer snelweg in de toekomstige woonwijk ten westen van Utrecht. De f. 700 miljoen is overigens een voorlopig werkbedrag. Er is nog geen besluit over genomen.

Niet meer geld

Binnen de stuurgroep wordt er wel van uitgegaan dat meer geld politiek onhaalbaar zal blijken. Het bedrag moet eerder omlaag. Een deel ervan, om en nabij de f. 300 miljoen, kan komen uit de f. 960 miljoen, die minister Jorritsma onlangs zei uit te zullen trekken voor de verbreding van het hele stuk A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Voor ten hoogste f. 400 miljoen zou dan de dekking nog ontbreken.

De gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern, de regio en de ministeries van Verkeer en Milieu zullen over de financiering van het uiteindelijke bedrag in de slag moeten. De plannenmakers voor de nieuwe stad vinden het absoluut noodzakelijk dat de A2 wijkt. Als een van de drukste snelwegen van Nederland vormt het nu een welhaast onneembare barriAre tussen bestaand Utrecht en zijn toekomstige nieuwbouwwijk, terwijl het rijk juist naar compacte steden streeft.

In het begin dit jaar gepresenteerde concept-Masterplan opperde de projectgroep, onder leiding van stedebouwkundige Riek Bakker, het idee de weg dwars door de wijk te laten lopen en tegelijkertijd te overkappen met een dak op aarden wallen.

Overkapping

Op de zestig meter brede, vijf meter hoge bult die dan ontstaat, zouden groenvoorzieningen, kantoren en andere gebouwen ke komen. De stuurgroep studeert nog op verschillende varianten. Die lopen uiteen van de overkapping met een dikke laag grond tot en met een glazen kap. Op de voorgestelde oplossing uit het concept-Masterplan zal waarschijnlijk flink moeten worden beknibbeld.

Een lastig punt is ook het vervoer van gevaarlijke stoffen door de eventuele tunnel in het gebied Leidsche Rijn, dat bijna 100.000 mensen gaat herbergen. Behalve 30.000 huizen komen er weidse recreatieplassen, een centraal park dat groter is dan het Amsterdamse bos en een attractiepark. De totale kosten bedragen f. 2,3 miljard.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels