nieuws

Van Egeraat verlaat Mecanoo Architekten

bouwbreed

Van het vooraanstaande Delftse bureau Mecanoo Architekten heeft een van de gezichtsbepalende oprichters, architect Erick van Egeraat, zich afgescheiden. Onder eigen naam is hij een bureau begonnen in Rotterdam.

Sinds de oprichting begin 1984 heeft het Delftse bureau Mecanoo een voortrekkersrol vervuld binnen de Nederlandse architectengemeenschap. Het zelfbewuste optreden van de toen nog vijf, net afgestudeerde oprichters maakte een eind aan jaren van malaise in de beroepsgroep. In hun voetspoor zijn vele jonge architecten een eigen bureau begonnen.

Velen werden bewust geen BNA-lid. In hun ogen nam de BNA er te gemakkelijk genoegen mee dat architecten steeds vaker slechts deelopdrachten kregen. Mecanoo heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van de centrale positie van de architect in het bouwproces. Met hun functionalistisch getinte architectuur, in de beginjaren veelal woningbouw, maakte het bureau internationaal naam. Mecanoo trad nadrukkelijk als collectief op. Van de vijf oprichters fungeren daarbinnen nu nog drie als hoofdarchitect: Francine Houben, Henk Doll en Chris de Weijer. In 1989 al was Roelf Steenhuis een eigen bureau begonnen.

Als reden om het collectief te verlaten en onder de naam Erick van Egeraat Associated Architects een eigen bureau te beginnen noemt Van Egeraat dat hij zijn eigen oeuvre wil uitdiepen. De ooit grote voorliefde voor het modernisme heeft daarbij plaats gemaakt voor meer interesse in actuele ontwikkelingen.

“Sterker dan in de jaren tachtig is binnen de architectuur nu het maken van keuzes belangrijk, omdat er veel meer verschillende invalshoeken zijn”, aldus Van Egeraat

Zijn streven blijft om als architect zoveel mogelijk de greep op het gehele bouwproces te behouden. “Niet door dwangmatig alles zelf te doen, maar door de controle te houden over de andere disciplines die worden ingeschakeld.” Van de 25 poen die Mecanoo in portefeuille had, heeft Van Egeraat er 10 meegenomen naar zijn eigen BV. Daaronder zijn een groot woningbouwpo in

Dresden, een kantoor van 6000 vierkante meter in Boedapest en een laboratorium/kantoor voor de Leidse universiteit. Binnenkort zal zijn uitbreiding van het Natuurmuseum in Rotterdam worden opgeleverd.

Het bureau telt nu 19 medewerkers. Van Egeraat verwacht dat dat eind volgend jaar tot een dertigtal zal zijn uitgegroeid.

Mecanoo optimistisch

Bij Mecanoo is men optimistisch over de kansen om als collectief verder te gaan. Met de 32 medewerkers streeft men naar “continuiteit zonder anonimiteit”, aldus Henk Doll. Het bureau wil het imago hoog houden dat het werkt aan vernieuwing en experiment. De organisatie van het bureau moet daarbij waarborgen dat die ambities worden waargemaakt, ook nu de opdrachten groter en complexer worden.

Doll: “Wij willen het collectieve idee benadrukken door de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven. Samen met Erick heeft een aantal ontwerpers het bureau verlaten, de meer ervaren technische mensen zijn gebleven. Dat is voor ons niet ongunstig, omdat het moeilijk is technische medewerkers te vinden die aansluiten bij onze ambities.

Op ontwerpgebied is daarnaast een breed spectrum aan kennis in huis: van landschapsarchitectuur, woningbouw, utiliteitsbouw tot interieurontwerp”.

Ook Mecanoo Architekten handhaaft het streven naar de grootst mogelijke zeggenschap in het bouwproces. Tot de grotere werken die ze onder handen hebben behoort de Hogeschool voor Economie en Management in Utrecht die deze maand wordt opgeleverd, nieuwbouw van de bibliotheek van de TU-Delft, grote woningbouwplannen in Arnhem (Rijkerswoert) en Den Haag (Groothandelsmarkt) en een gemengd po in Rotterdam (Hillekop); in Kopenhagen wordt gewerkt aan een ambassadeurswoning.

Het bureau wil zich meer dan tot nu toe roeren in actuele discussies over bijvoorbeeld duurzaam bouwen, de bouw op de Vinexlokaties en de positie van architectuur in de maatschappij.

Reageer op dit artikel