nieuws

Valutacrisis nadelig voor ontwikkeling werkvoorraad HBG

bouwbreed Premium

De dalende koers van dollar en pond ke het resultaat van de Hollandsche Beton Groep nadelig beinvloeden. Op de vrijdag gehouden algemene vergadering van aandeelhouders, meldde N. de Ronde Bresser, voorzitter raad van bestuur HBG, dat de valutacrisis invloed heeft op de werkvoorraad.

Eind 1994 was de werkvoorraad f. 4,3 miljard. “De werkvoorraad was al lager dan eind 1993 ( f. 4,822 miljard). Er moet als gevolg van de koersdalingen eerder rekening gehouden worden met een dalende dan met een licht stijgende tendens.”

De boekwinst op de verkoop van het laatste pakket aandelen Koninklijke Volker Stevin heeft men daarom hard nodig om de winst op het niveau van 1994 te houden ( f. 101,8 miljoen). Als gevolg van de oplopende pensioenlasten staat het bedrijfsresultaat onder druk. Men verwacht dit jaar namelijk f. 52 miljoen te moeten uitkeren, vorig jaar lag dat bedrag op f. 20 miljoen.

Vrijdag werd ook duidelijk dat het verlies bij de woningbouwactiviteiten hardnekkiger is dan eerder gemeld. Bij de presentatie van de jaarcijfers begin maart ging De Ronde Bresser uit van een jaar verlies. “Intervam heeft grote problemen. Het is onwaarschijnlijk dat de woningbouwer winstgevend zal zijn. Het gaat om een aantal poen in Nederland en Berlijn.”

Reageer op dit artikel