nieuws

Te veel wao’ers weer arbeidsgeschikt

bouwbreed Premium

Teveel mensen worden bij wao-keuringen arbeidsgeschikt verklaard voor functies, die ze eigenlijk niet aanke. Dat komt vooral doordat de arbeidsdeskundige noodgedwongen uitgaat van het grote aantal theoretische functies dat de computer aangeeft. Tijd om in overleg met de keuringsarts een geschikte selectie te maken, ontbreekt.

Uit een onderzoek van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) blijkt dat bij 47 % van de in 1994 herkeurde wao’ers de uitkering is ingetrokken of verlaagd. Dat is meer dan tweemaal zo veel als de oorspronkelijke raming van 21 %.

Reageer op dit artikel