nieuws

Schuimbeton moet zakken van woningen tegengaan

bouwbreed

In Amsterdam is een proef begonnen met het vervangen van het zandpakket onder woningen in de Rivierenbuurt door schuimbeton. De verwachting is dat hierdoor het verzakken van de panden kan worden tegengegaan.

De theorie is, dat de funderingspalen extra belast worden door het inklinken van het zandpakket. Die extra belasting is het gevolg van negatieve kleef, een kracht die naar beneden op de palen werkt. Het verwijderen van het zandpakket en opvullen van de ruimte met schuimbeton zou een oplossing ke bieden. De Stedelijke Woningdienst Amsterdam is daarom met het experiment begonnen.

Het experiment vindt plaats in de Rivierenbuurt, onder woningen die gebouwd zijn tussen 1920 en 1940. Als er geen oplossing gevonden wordt, moeten de panden op termijn gesloopt worden. Het enige alternatief is dan het herstellen van de paalfundering. Dat is over het algemeen niet haalbaar vanwege de hoge kosten. De Stedelijke Woningdienst heeft de afgelopen jaren al flink geinvesteerd in het onderhoud van de woningen. Het wordt echter steeds moeilijker om subsidies te verkrijgen.

Milieubelasting

Het verwijderen van het zandpakket in de Amsterdamse Rivierenbuurt wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Selie BV te Amsterdam. Het schuimbetonwerk is uitbesteed aan Multicell VOF te Linschoten. Er is gekozen voor schuimbeton, omdat het minder milieubelastend is dan andere geschikte materialen. Voorafgaand aan het experiment is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geexpandeerde kleikorrels en polystyreen. Die materialen kwamen niet in aanmerking, omdat uit een analyse bleek dat de toepassing ervan het milieu zwaarder zou belasten dan schuimbeton.

In totaal gaat het bij de praktijkproef om zes panden in de Uiterwaardenstraat. De proef wordt uitgevoerd met steun van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) te Rotterdam. De komende twee jaar wordt de zakking van deze panden zorgvuldig gemeten. De resultaten worden dan vergeleken met die van metingen elders in het gebied. Als de proef slaagt, zal in de hele buurt het zandpakket vervangen worden door schuimbeton.

Reageer op dit artikel