nieuws

Schildersbedrijf geeft visie op marketing

bouwbreed

De studentenvereniging Marketing Associatie RijksUniversiteit Groningen (Marug) houdt 30 mei aanstaande een Midden en Klein Bedrijf (MKB)-forum met als thema ‘Relatie Marketing, Relatiebeheer binnen en naar het MKB’. Doel is de uitwisseling van marketingkennis en -ervaring tussen studenten en bedrijfsleven.

Sprekers van het Bedrijfsschap Schildersbedrijf, ABN-AMRO en Boelens Jorritsma zullen op deze avond hun visie geven. Het Bedrijfsschap Schildersbedrijf zal onder andere ingaan op de meerwaarde van bedrijfslichamen voor de omgeving, en in het bijzonder in de relatie met de bedrijfsgenoten in (veelal) het MKB.

Het forum vindt plaats in Huize de Beurs, Akerkhof 4 in Groningen en begint om 19.30 uur. De toegang bedraagt f. 40 per persoon. Informatie en inschrijfformulieren zijn op werkdagen van 10.00 -13.00 uur telefonisch te verkrijgen op 050-637014.

Reageer op dit artikel