nieuws

Ruim 2 miljard voor Corridor

bouwbreed

Utrecht-A’dam

Minister Jorritsma wil ruim f. 2 miljard besteden aan de verbetering van het spoor- en wegennet tussen Amsterdam en Utrecht. Voor de uitbreiding van de railverbindingen is f. 1,3 miljard nodig, voor de kwaliteitsverbetering van de weg een investering van circa – 960 miljoen.

Dat heeft de minister in overleg met haar milieucollega De Boer vrijdag besloten. Het besluit omvat een uitbreiding van het aantal sporen van twee naar vier op het traject Duivendrecht-Utrecht CS.

Tegelijk is ook het zogenoemde Utrechtboog-trace vastgesteld, een directe tweesporige verbinding via de zuidtak van de ringspoorbaan Amsterdam naar Schiphol.

Voor rijksweg A2 is gekozen voor een beperkte capaciteitsuitbreiding van 2×3 naar 2×4 rijstroken voor het traject Holendrecht-knooppunt Oudenrijn.

Voor het stuk tussen Maarssen en Oudenrijn is momenteel nog een studie gaande. Die hangt samen met de toekomstige ontwikkeling van Leidsche Rijn, een nieuwe stad ten westen van Utrecht. De planmakers willen de A2 op dit stuk iets verleggen en gedeeltelijk overkappen. Deze studie moet in het najaar zijn afgerond en uiterlijk 1 januari 1996 leiden tot duidelijkheid over de inpassing van de rijksweg.

Het besluit tot de verbetering in de zogenoemde corridor Amsterdam – Utrecht is volgens Verkeer en Waterstaat noodzakelijk om de bereikbaarheid van Schiphol en het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voldoende te waarborgen.

De betrokken ministers willen daarbij vooral het personen- en goederenvervoer per trein stimuleren. Dat is dan ook de reden waarom de wegen maar “beperkt” worden aangepakt, aldus het departement.

Het besluit van minister Jorritsma is mede gebaseerd op de eind 1993 afgeronde Corridorstudie Amsterdam-Utrecht (CAU), een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Spoorwegen en het ministerie van verkeer en waterstaat. In deze studie zijn alle vervoersmogelijkheden in hun samenhang bekeken. Naar aanleiding van het onderzoek zijn onder meer hoorzittingen gehouden.

Volgens Verkeer en Waterstaat is Jorritsma grotendeels tegemoet gekomen aan de eerder gedane suggesties voor aanpassing en verbetering.

Reageer op dit artikel