nieuws

Rookgassen bij verbranding hout onder milieunorm

bouwbreed

Kara ontwikkelt complete installaties waarin vaste brandstoffen zoals houtresten, zaagsel of ander bedrijfsafval volledig worden verbrand. De rookgassen die daarbij vrijkomen blijven volgens het bedrijf ruimschoots onder de vervuilingsnorm voor het milieu.

De bedrijven ke zo hun afval verantwoord omzetten in direct bruikbaar goedkope energie voor onder andere verwarmings- en drooginstallaties.

Kara Engineering met als specialismen verbranding, vergassen en drogen, is een onderdeel van de Reinders Almelo Groep. Reinders Almelo is een familiebedrijf dat in 1910 is opgericht door Klaas Reinders. Aanvankelijk vonden alle activiteiten plaats onder een dak. Al snel werd de noodzaak tot specialisme gevoeld, waardoor de Groep Reinders zich opsplitste in drie zelfstandige dochterondernemingen Reinders Installatietechniek, Reinders Lucht en Milieutechniek en Kara Engineering.

Houtverwerking

“Verbrandingsinstallaties worden op grote schaal toegepast in de houtverwerkende industrie”, aldus Fred Engelbrecht van het bedrijf. De vrijgekomen proceswarmte wordt enerzijds gebruikt voor het verwarmen van fabrieken en kantoren en anderzijds voor het drogen van hout. “Ook in de glastuinbouw en andere industrieen, die over goedkope brandstof beschikken werken verbrandingsinstallaties, waarmee warm- of heet water, lage- of middeldrukstoom of warme lucht ke worden geproduceerd. Kara is in staat zijn installatie precies op maat van de opdrachtgever af te stemmen.

Het bedrijf heeft ook een reputatie op het gebied van vergassingsinstallaties hoog te houden”, zo sprak Engelbrecht.

Omgezet

“Bij de vergassingsinstallaties wordt vaste brandstof omgezet in een brandbaar gas, waarmee thermische warmte of elektriciteit wordt opgewekt. Met het brandbare gas wordt een generatorset, een gasmotor of een gasbrander gevoed. Dit soort vergassingsinstallaties zijn vooral van belang voor Derde Wereldlanden, waar geen energievoorziening aanwezig is en voor gebieden waar de aanvoer van brandstof moeilijk en kostbaar is. Sinds 1980 heeft de export van deze installaties een grote vlucht genomen”, zo zei F. Engelbrecht.

Het bedrijf beschikt verder over een proeffabriek waar nieuwe technieken worden ontwikkeld en proefmodellen van vergassings- en kleinere modellen verbrandingsinstallaties worden getest.

Er vinden ook emissiemetingen plaats. In opdracht van bedrijven wordt er voorts geexperimenteerd met nieuwe brandstoffen. Tevens worden eigen ideeen en ontwikkelingen op hun bruikbaarheid beproefd.

Reinders adviseert, ontwerpt en installeert al 80 jaar alle denkbare technische installaties voor de utiliteitsbouw en de woningbouw.

Reageer op dit artikel