nieuws

Rol overheid ter discussie bij bouw Fehmarnbrug

bouwbreed Premium

Minstens een derde deel van de investeringen in een eventuele vaste oeververbinding tussen Denemarken en Duitsland moet komen van private kapitaalschieters, die bovendien geen aanspraak moeten ke maken op overheidsgarantie. Zo’n maatregel dient te beletten, dat de kosten tijdens de realisering de pan uit rijzen.

Deze aanbeveling wordt gedaan door verkeersexperts uit Denemarken, Duitsland en Zweden in een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Deense Transportraad, adviesorgaan van het parlement.

De deskundigen baseren hun bevinding op ervaringen zoals die zijn opgedaan bij ruim honderd grootschalige aanlegpoen over de hele wereld. Daaruit blijkt, dat het meer regel dan uitzondering is, dat de kostenramingen worden overschreden met tot 100 procent en meer. Ook de Beltbrug en de Sontverbinding behoren tot die categorie.

Kanaaltunnel

Uit het rapport blijkt overigens tevens dat een geheel private bouwheer ook niet altijd de oplossing is, gezien de problemen bij de Kanaaltunnel. “Dat is te wijten aan het feit, dat de korte termijnbelangen van de aannemers zijn gaan domineren. Het is daarom van beslissende betekenis, dat de exploitatiebelangen van het po zelf de hoofdrol gaan spelen in een dergelijke maatschappij”, aldus een van de opstellers, prof. Bent Flyvbjerg van de universiteit van Aalborg bij de presentatie van het rapport.

De vooronderzoeken in het kader van de plannen voor een verbinding Denemarken-Duitsland (de zgn. Fehmarnbeltverbinding) gaan op korte termijn van start.

Reageer op dit artikel