nieuws

Rogiertoren in Brussel moet eraan geloven

bouwbreed

De uit de jaren vijftig stammende Rogiertoren aan het gelijknamige plein tegenover het Sheratonhotel in het centrum van Brussel wordt met de grond gelijkgemaakt. In de plaats komt een moderner en prestigieuzer kantoorgebouw; opnieuw een toren van dertig verdiepingen, een meer dan het huidige complex. Het ligt in de bedoeling om mei 1996 met de nieuwbouw aan te vangen en het uiterlijk tweeeneenhalf jaar later feestelijk in gebruik te nemen.

De Rogiertoren met kantoren en woningen, ook wel ‘Martinitoren’ genoemd omdat er bovenop het gebouw jarenlang een reusachtige reclame te zien was voor dit Italiaanse aperitief, was destijds met 29 verdiepingen een van de eerste ‘wolkenkrabbers’ van Brussel. De toren met 260 verschillende kleine eigenaars (bedrijfjes) was in de jaren vijftig en zestig het symbool van de vernieuwing en de verzakelijking van de Brusselse Noordwijk waar de laatste jaren het ene na het andere kantoorgebouw verrijst. De Martini-reclame werd later vervangen door een lichtgevende (blauwe) en ronddraaiende Mercedes-ster die nog altijd van overal in Brussel te zien is.

Schoonheid

Aanvankelijk waren er plannen om de Rogiertoren te renoveren. Maar daarvan werd afgestapt, ook al omdat dit bouwsel nu niet bepaald een voorbeeld van architectonische schoonheid kan worden genoemd. De Rogiertoren is via de maatschappij Brussels Business Center (BBC) in handen van de Finse poontwikkelaar Sponda.

De eerste vijf verdiepingen aan de achterzijde van het huidige Rogiercomplex, waarin het Theatre National en een aantal winkels aan de kant van de Vooruitgangsstraat zijn gevestigd, blijven gehandhaafd. Ze krijgen mogelijk wel een opknapbeurt. In totaal zou de bouw van het nieuwe torengebouw een investering vergen van – 220 miljoen, maar de praktijk in Brussel leert dat dit soort ramingen doorgaans fors worden overschreden.

Om de Rogiertoren te ke afbreken moest BBC wel het gebouw in handen proberen te krijgen wat inmiddels grotendeels gelukt is: particulieren verlieten er hun woning, ook de bedrijfjes stapten op.

Verloederd

Het Rogiercomplex geraakte in verval, dat bewust werd gestimuleerd door het BBC, aldus enkele koppige achterblijvers. Zo werd gestopt met het onderhoud van het gebouw; defecte liften en deurbellen werden niet meer gerepareerd enz. En om de verloedering extra kansen te geven en de te koppige bewoners murw te maken, mogen ’s nachts drugsverslaafden en daklozen bezit nemen van het gebouw om er de nacht door te brengen.

Enkele huurders, die een advocaat in de arm hebben genomen, bieden nog weerstand aan deze ontmoedigingspolitiek, maar het ziet ernaar uit dat zij onvermijdelijk aan het kortste eind zullen trekken.

De bouw van de nieuwe kantoortoren zal, wanneer alle problemen zijn opgelost, precies over een jaar beginnen. Daarbij is de pogroep Arthur Andersen en het architectenbureau Kohn Peterson Fox ingeschakeld die een hypermodern complex, symbool van de 21ste eeuw, op het oog hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels