nieuws

Provincie Gelderland wil twee dure wegenpoen laten uitvoeren

bouwbreed

Gelderland wil de komende jaren enkele kostbare wegenwerken laten uitvoeren. Bij Lochem in de Achterhoek zal het noordelijke deel van de omlegging in de N346 worden uitgevoerd. Voorthuizen op de Veluwe zal worden verlost van het doorgaande verkeer door een oostelijke omlegging van de N303.

Over beide werken, waarmee alleen al uit de provinciekas ruim f. 46 miljoen is gemoeid, is al langere tijd veel te doen geweest. Elk kent zijn varianten in de uitvoering waardoor ook de prijskaartjes verschillen. Die kosten zijn voor GS duidelijk beslissend geweest voor de gemaakte keuzes.

Zo is voor Lochem gekozen voor variant 1 omdat deze noordelijke omlegging zo’n f. 17 miljoen goedkoper is dan variant 2. Desondanks moet voor uitvoering van het werk in de jaren 1997 tot en met 2000 een bedrag van f. 20.250.000 worden gereserveerd. Naar verwachting zal het rijk f. 4,5 miljoen in de kosten bijdragen. De variant is overigens gedeeltelijk aangepast om te voldoen aan de wensen van een aantal insprekers.

Ook al op wens van de gemeente Barneveld wordt nu voorgesteld de N303 oostelijk om Voorthuizen om te leggen. Aanvankelijk waren de Gelderse staten voor een westelijke omlegging maar deze bleek een te grote druk op het gebied te leggen.

Vandaar dat nu gekozen is voor de oostelijke omlegging volgens het door Barneveld voorgestelde trace ‘1-Combi’. Deze past in de door de gemeente vastgestelde structuurschets voor het gebied Barneveld – Harselaar – Voorthuizen.

De kosten van uitvoering worden geraamd op f. 38,6 miljoen (excl. loon- en prijswijzigingen). Hiervan neemt Gelderland f. 21,9 miljoen voor zijn rekening, Barneveld f. 11,7 miljoen en rijkswaterstaat f. 5 miljoen. De weg krijgt drie gelijkvloerse aansluitingen aan lokale wegen en een aan de A1.

Reageer op dit artikel