nieuws

Positie van vrouwen in de bouw verandert

bouwbreed

Vrouwen vervullen momenteel een belangrijker rol in de bouw dan voorheen. Zo hebben drie vrouwen zitting in het bestuur van afdelingen van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Het gaat om de Bukla; Burgerwerk en kleine aannemingen.

De veranderingen zijn echter niet van dien aard “dat wij de mening van vrouwen dikwijls horen doorklinken,” aldus NVOB-directeur mevrouw S.M. Dekker gisteren in Baarn tijdens een bijeenkomst over vrouwen werkzaam in NVOB-bedrijven.

In de kleinere bedrijven houden vrouwen zich veelal bezig met sociaal- en personeelsbeleid. Het gaat hierbij veelal om ‘meewerkende echtgenoten’. Zij blijken in de praktijk meer gevoel te hebben voor dit soort werk dan mannen, aldus Dekker.

Volgens Dekker is het noodzakelijk dat binnen de bouwnijverheid meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit op de werkplek. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en tot een beter imago van de bedrijfstak. “Werken aan kwaliteitszorg betekent ke omgaan met alle mensen: mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen,” aldus Dekker. “Alleen spreken over ruimte voor vrouwen is niet genoeg. Die ruimte moet ook daadwerkelijk worden gegeven.”

Daarbij moet rekening worden gehouden met verschillen in achtergrond en capaciteit. Dekker:

“Daarbij blijft het van belang dat geemancipeerd zijn niet hetzelfde is als onhoffelijk of grof gedrag ke tonen.”

Reageer op dit artikel