nieuws

Overheid steunt opleiding van restaurateurs

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Overijssel en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geven elk f. 75.000 ten behoeve van een opleiding voor restaurateurs in de bouw. Het po sluit aan bij een opleiding tot restaurateur die eerder in Overijssel werd verzorgd. De opleiding richt zich op werkzoekenden. Dit is het zogenaamde Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel (RIBO)-po.

De opleiding duurt twee jaar en biedt plaats aan twintig werklozen of schoolverlaters. ”Het praktijkgedeelte van het opleidingspo bestaat uit de restauratie van monumentale gebouwen. Deze objecten ke daarna een toeristische functie vervullen”, aldus een toelichting van de provincie Overijssel.

Reageer op dit artikel