nieuws

Opvolger bedrijfsverenigingen behoudt sectorale component

bouwbreed

Met de opheffing van de huidige bedrijfsverenigingen gaat de sectorale betrokkenheid van de sociale partners niet volledig verloren. Zij worden namelijk opgevolgd door een landelijk bestuur dat de uitvoering uitbesteedt aan regionale uitvoeringsorganen.

De huidige negentien bedrijfsverenigingen zijn sectorgewijs georganiseerd en belast met de uitvoering van de ww, de wao en de ziektewet. Het toekomstige landelijke bestuur zal gebruik gaan maken van sectorale commissies, waardoor het mogelijk blijft dat sociale partners cao-afspraken en de uitvoering van de sociale zekerheid op elkaar af stemmen.

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken stelt dit aan het kabinet voor. Conform het regeerakkoord moeten bedrijfsverenigingen hun sectorale invalshoek verruilen voor uitvoering op regionaal niveau. Op deze manier wil het kabinet een betere samenwerking bereiken tussen arbeidsbureaus en sociale diensten op lokaal niveau.

Deze regionaliseringsoperatie vindt plaats onder de supervisie van F. Buurmeijer, voorzitter van het Tijdelijk Instituut voor Coordinatie en Afstemming (TICA).

Aanvankelijk was het de bedoeling de besturen van de bedrijfsverenigingen te handhaven, maar per 1 juli los te koppelen van hun (eveneens sectorgewijs georganiseerde) uitvoeringsorganisaties, waaronder het GAK.

Naar nu blijkt heeft Linschoten echter een voorkeur voor een volledige opheffing van de bestaande bedrijfsverenigingen. Daarvoor in de plaats komt een landelijk bestuursorgaan, het Instituut voor Coordinatie en Afstemming (ICA) dat onder andere de taken op het gebied van premievaststelling, premie-inning en uitbetaling aan de uitvoeringsorganen overneemt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels