nieuws

‘OOM’ wil meer bedrijfsterreinen

bouwbreed

Het aantal bedrijfsterreinen in Overijssel moet de komende jaren sterk worden uitgebreid. Bovendien moet veel moeite worden gedaan om binnen- en buitenlandse bedrijven aan te trekken.

Deze maatregelen, zo blijkt uit het jaarverslag 1994 van de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij NV (OOM), zijn noodzakelijk om de werkloosheid in de provincie terug te dringen.

Een voorbeeld van een te ontwikkelen bedrijfsterrein is een tweede industriehaven in Kampen. Uit een marktonderzoek blijkt dat op korte termijn behoefte is aan een ‘nat-terrein’ van circa 20 hectare, aldus de OOM.

Kampen kan zo uitgroeien tot een belangrijke haven voor de kleine handelsvaart. Dit kan op den duur met nog eens 60 hectare worden uitgebreid. Met de aanleg is haast geboden want anders ontstaat een gebrek aan ruimte.

Verder moeten terreinen worden gerealiseerd ten behoeve van bedrijven in onder meer houtbewerking en industriele textiel. Het aantrekken van ondernemingen uit binnen- en buitenland is noodzakelijk om de werkgelegenheid in de provincie te bevorderen.

Tussen 1975 en 1984 groeide het aantal werklozen drastisch in Overijssel. Dit kwam met name door ontwikkelingen binnen de bouwnijverheid en de industrie. In 1975 werkte 11, 1 procent van de bevolking in de bouw en in 1994 was dit nog 9,5 procent. In de industrie was de daling nog dramatischer. In 1975 was 32, 5 procent van de beroepsbevolking werkzaam in deze sector en tien jaar later was dit 24, 8 procent. In 1994 bleek de werkgelegenheid in het algemeen met 12, 5 procent gegroeid te zijn. Op landelijk niveau was groeide het aantal arbeidsplaatsen echter met 18,2 procent.

Reageer op dit artikel