nieuws

Ontwikkelaars eisen duidelijkheid rond GDV-beleid Neprom: geen geld voor Vinex-locaties met flats

bouwbreed

Projectontwikkelaars zijn niet van plan geld te steken in Vinex-locaties met veel hoogbouw en hogere dichtheden. Investeren in dergelijke locaties is volgens de ontwikkelaars zinloos omdat de consument daarop niet zit te wachten. Die wil maar een ding, namelijk een eengezinswoning met tuin. Daarnaast moet de overheid de realisering van grootschalige detailhandelvestigingen (GDV) een halt toe roepen. Dergelijke vestigingen gaan uiteindelijk ten kosten van de stedelijke voorzieningen, zo menen de ontwikkelaars.

Ing. J.Th.Blok, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), geeft toe dat het wellicht paradoxaal klinkt: enerzijds de hartewens om de markt op woningbouwlocaties zijn werk te laten doen, terwijl anderzijds met betrekking tot grootschalige winkellocaties om overheidsmaatregelen wordt gevraagd.

“Maar we zien het met de GDV-locaties echt de verkeerde kant uitgaan. Een liberaliserende houding als het gaat om het toestaan van grote winkelvestigingen in de perifere gebieden heeft grote gevolgen voor de traditionele winkelgebieden in de binnensteden”, aldus Blok

De Neprom, die uitermate bezorgd zegt te zijn over de ontwikkelingen in de detailhandel, had dit onderwerp gisteren dan ook als centraal thema op de Jaarvergadering staan.

In een toelichting zei Blok er voor te pleiten dat de overheid de realisering van grootschalige detailhandelvestigingen een halt toe roept of anders op z’n minst duidelijkheid verstrekt over het GDV-beleid.

Plannen

Momenteel liggen er plannen voor de realisering van zo’n 800.000 m2 aan grote winkelvoorzieningen. Deze vierkante meters komen bovenop de 1,2 miljoen m2 ruimte die er voor de detailhandel in de geplande winkelcentra of in de uitbreiding van bestaande winkelcentra in voorbereiding is.

Zoals bekend hebben de voormalige ministers Andriessen en Alders van respectievelijk economische zaken en ruimtelijke ordening in 1993 de grootschalige winkels als Toys R Us en Ikea toegestaan zich in de periferie te vestigen. In totaal zouden de dertien knooppunten ieder hun eigen GDV-locatie mogen ontwikkelen. Volgens de Neprom is het aantal locaties dat nu dreigt te ontstaan echter vele malen groter.

“De uitwerking van het GDV-beleid is op dit moment dusdanig vaag dat daarmee de intentie van de beleidswijziging, namelijk het tegemoet komen aan de dynamiek van de detailhandel zelf, niet wordt gediend en de neveneffecten worden onderschat”, aldus Blok.

De Neprom-voorzitter zegt de conceptbrief die de ministers De Boer van VROM en Wijers van Economische Zaken binnenkort hierover naar de Tweede Kamer stuurt te hebben gezien. “Tot onze teleurstelling hebben wij daarin niets nieuws gelezen. De knelpunten, met name over de gebrekkige begrenzing van het aantal GDV-locaties dat mogelijk is, en de onduidelijkheid blijven dus bestaan.”

Kantorenmarkt

De Neprom roept in dit kader zijn leden op terughoudend te zijn als het gaat om het ontwikkelen van dergelijke vestigingen. Prof. drs. P.P. Kohnstamm, bestuursadviseur van de Neprom: “Een vergelijking met de kantorenmarkt kan zeer zeker worden gemaakt. Teveel is niet goed en leegstand op termijn dreigt.”

De vereniging van Nederlandse Poontwikkeling Maatschappijen wil dat er in de Randstad als proef slechts vier GDV-locaties worden ontwikkeld. “Na drie of vier jaar kan worden bekeken wat de gevolgen van de winkelvestigingen zijn en of het beleid al dan niet moet worden bijgesteld”, aldus Blok.

Woningbouw

Voor wat betreft de woningbouw op de Vinex-locaties pleit de Neprom voor juist zo min mogelijke overheidsbemoeienis. Hier gelden volgens Blok en Kohnstamm voor een belangrijk deel de ijzeren regels van de marktsector: de consument bepaalt de vraag. En omdat er de grootste vraag naar eengezinswoningen is, hoeft de overheid voor hoogbouw niet bij de marktsector aan te kloppen.

“We bouwen op de Vinex-locaties woningen voor mensen die nu al een woning hebben. Het moet dus aantrekkelijk genoeg zijn om ze te laten doorstromen. We moeten niet de illusie hebben dat we die mensen in een hoogbouwflat krijgen”, aldus Blok, instemmend knikkend op de vraag of de marktsector dus afhaakt als de politiek hoogbouw op de locaties eist.

“Ook verdichten op de Vinex-locaties, dus meer woningen per hectare, is wat ons betreft geen goede zaak”.

Reageer op dit artikel