nieuws

Oman besteedt bouw 1500 kilometer gasleiding aan

bouwbreed

De Oliemaatschappij van Oman (OOC) sluit op 30 juni de aanbesteding van een 1500 kilometer lange buitengaatse gasleiding naar India. De onderneming wil eind dit jaar alle bijbehorende besprekingen afronden. Vooralsnog blijven er twijfels bestaan over de omvang van de gasvoorraden waarmee Oman rekent. Temeer omdat OOC tegelijkertijd een project voor het vloeibaar maken van aardgas begint.

OOC besteedde eind maart bij voorgeselecteerde bedrijven de levering van de buitengaatse buizen aan. Tegelijkertijd vroeg het bedrijf offertes aan voor het leggen van de 1500 kilometer lange pijpleiding. Het gaat hierbij onder meer om de combinatie McDermott ETPM uit Dubai en Heerema uit Nederland. Begin mei besteedt Oman LNG bij geselecteerde bedrijven de bouw aan van een fabriek voor het vloeibaar maken van aardgas. De beoogde capaciteit beloopt zo’n 6 miljoen ton per jaar. De benodigde investering komt op om en nabij f. 3 miljard.

De aanbesteding verloopt in stappen omdat naar onder meer het ontwerp nog onderzoek plaats vindt. De oplevering moet eind 1999 volgen waarna de levering van gas in 2000 begint. In oktober 1996 besluit Oman LNG of het daadwerkelijk doorgaat met de realisatie van de fabriek.

Pakistan

Rond die tijd hoopt het bedrijf over een voldoende gevuld orderboek te beschikken. Tot op heden sloot alleen het Gasbedrijf van Korea een intentie-overeenkomst voor de levering van jaarlijks 3 miljoen ton vloeibaar aardgas voor een periode van 25 jaar. Pakistan overweegt af te zien van een po dat voorziet in de aanleg van een 1600 kilometer lange gasleiding tussen dit land en Qatar. Het consortium dat de uitvoering bepleit slaagde er tot op heden niet in met Qatar een overeenkomst te bereiken over de gasprijs. Pakistan wil dat er nog dit jaar een besluit komt.

Rust

Valt de pijpleiding af dan vraagt het land offertes voor gasleveringen aan Iran en Turkmenistan. Pakistan en Turkmenistan ondertekenden reeds een raamcontract voor de bouw van een gasleiding ter waarde van om en nabij f. 4,5 miljard. Particulieren brengen de benodigde investering bijeen. De leiding loopt via Afghanistan. De aanleg kan pas beginnen wanneer in Afghanistan de binnenlandse rust weerkeert. Turkmenistan liet het Argentijnse bureau Bridas een haalbaarheidstudie uitvoeren.

Reageer op dit artikel