nieuws

NVB matig positief over bouw bedrijfsgebouwen

bouwbreed

Voor de bouwers van bedrijfsgebouwen – bedrijfshallen en fabrieksgebouwen – waren de afgelopen jaren zeer mager. Uitgedrukt in vierkante meters viel de omzet terug van 7 miljoen vierkante meters vloeroppervlakte in 1990 tot 4,6 miljoen in 1994.

Dat is een terugslag in bouwvolume van 35 procent. Met de bouw van bedrijfsruimte is jaarlijks circa f. 3 miljard gemoeid.

Maar volgens de Nederlandse Vereniging van bouwondernemers (NVB) gloort er licht aan het eind van de tunnel. De samenstellers van het jaarlijkse NVB-bedrijfsruimte-onderzoek ‘Thermometer bedrijfsruimten mei 1995’ gaan er vanuit dat het economisch herstel en het groeiende ondernemersvertrouwen positieve prikkels zijn waar de bouw van zal gaan profiteren.

“Met het economische herstel lijken de mogelijkheden voor de branche van bedrijfsgebouwen weer te groei. Voor 1995 wordt een voorzichtig herstel verwacht in de afgifte van bouwvergunningen”, aldus het rapport, dat gelijk een mogelijke euforie tempert.

“Niettemin is van een evenwichtige marktsituatie geen sprake. Daarvoor staat er te veel bestaand onroerend goed leeg. Met name het prijsbederf dat daarvan uitgaat, staat een gezonde markt in de weg; op dit punt is weinig verschil met de kantorenmarkt.”

Reageer op dit artikel