nieuws

NEDECO boekt opnieuw winst

bouwbreed

De NEDECO-groep boekte in 1994 voor het vijfde achtereenvolgende jaar een gestegen omzet en winst. De overzeese omzet beliep vorig jaar f. 441 miljoen. De grootste groei maakten de sectoren Hydraulic Engineering, Ports en Harbours en Transportation mee. Een belangrijke toename ontstond tevens door Europese acquisities door groepsleden en door de autonome groei van activiteiten in midden- en oost-Europa en in Azie. In het laatste geval maakt NEDECO melding van een nieuwe vestiging in Vietnam en van de heropening van het kantoor in Thailand.

Het jaarverslag over 1994 van de NEDECO-groep maakt melding van nieuwe ontwerptechnieken voor het aanleggen en onderhouden van havens en vaargeulen. Deze gaan onder meer uit van morfologisch onderzoek, wiskundige modellen van sedimentatie en simulaties in werkelijke tijd. Deze aanpak bespaart vergeleken met de determinerende methodes aanzienlijk op de kosten en de arbeidsuren. De praktische waarde kwam bijvoorbeeld bij het ontwerp van de Jamuna-brug in Bangladesh naar voren.

De groep ontwikkelde verder enkele mathematische modellen voor bijvoorbeeld de golfslag in havens en voor het ontwerp van golfbrekers. Voor het opstellen van de verschillende wiskundige modellen werkte de groep beoordelings- en analysemethoden uit voor de gegevens van veldonderzoek.

De praktische toetsing ervan gebeurt momenteel in Marokko, Jemen en Indonesie. Enkele groepsleden ontwikkelden een- en tweedimensionale mathematische stromingsmodellen die de gevolgen van overstromingen, de waterhoogte en stromingspatronen ke voorspellen. Het eendimensionale model helpt bij het opstellen van studies over onder meer getijdebewegingen en verzilting. Het tweedimensionale model biedt uitkomst voor onderzoek naar oeverbescherming, verzilting en de waterkwaliteit. In 1994 pasten de NEDECO-leden satellietmetingen toe voor milieu-onderzoek.

Privatisering

NEDECO denkt een niet onbelangrijke internationale rol te ke spelen in privatiseringspoen. Privatisering blijkt uitermate succesvol in de sectoren telecommunicatie en transport. Particuliere uitvoering van werken die aanvankelijk onder de verantwoording van overheden vielen, vereist evenwel de nodige voorwaarden.

Niet altijd zal privatisering de meest geschikte oplossing bieden. Projecten met verstrekkende politieke gevolgen ke beter in handen van overheden blijven. Internationale bureaus ke alleen dan een gedegen aanpak uitvoeren wanneer ze ter plaatse over een vestiging en lokaal personeel beschikken die voldoende kennis van zaken hebben. Raadgevers krijgen steeds vaker het verzoek risico te dragen in bijvoorbeeld particulier uit te voeren infrastructuurpoen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels