nieuws

Melkert wil meer lagere loonschalen

bouwbreed Premium

Minister Melkert van sociale zaken en werkgelegenheid heeft de druk op de sociale partners opgevoerd. Hij wil van werkgevers en vakbeweging de verzekering dat cao-afspraken over de beloning aan de “onderkant van de arbeidsmarkt” serieus worden nagekomen.

Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid, woensdag in Den Haag, wees de bewindsman daar nog eens nadrukkelijk op. Dat er in de cao’s van de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor de werkgelegenheid van laag- en ongeschoolde werklozen noemde Melkert woensdag een “positieve ontwikkeling”.

Hij bond de vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties echter op het hart die afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren. “Ik maak me daar zorgen over”, zei hij. Met name de invoering van loonschalen tussen het wettelijk minimumloon en de laagste cao-schalen heeft Melkerts prioriteit. “Geluiden dat nieuwe schalen leeg zullen blijven, bereiken mij iets te vaak en uit verschillende hoeken. Dat is te weinig voor de werkgelegenheid waar het om gaat” Daardoor ontstaat “druk op de cao als regulerend instrument”, aldus de bewindsman.

Verbindend verklaring

Hij voegde daar dreigend aan toe dat hij cao’s niet aan hele bedrijfstakken zal opleggen (algemeen verbindend verklaren) als er in zijn ogen sprake is van een “onevenwichtige loonstructuur”.

“Dan scheiden zich de verantwoordelijkheden”, zei de bewindsman, die maatregelen ten behoeve van de “onderkant” beschouwt als “hoofdzaak” van het Voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners, dat op 31 mei wordt gevoerd.

Reageer op dit artikel