nieuws

Masterplan Van der Valk in Friesland van de baan

bouwbreed Premium

Het prestigieuze Masterplan in Friesland van de projectontwikkelaars Johan de Jong uit Leeuwarden en Van der Valk Projectontwikkeling BV is van de baan. De gemeente Menaldumadeel ziet de bouw van een grootschalig woon- en recreatiepo met 240 woningen in en rond Beetgum niet zitten.

Het beschikbare woningbouwcontingent laat een dergelijk grootschalig plan niet toe, zo oordeelt de commissie ruimtelijke ordening van de gemeente. De eerste schetsontwerpen van architect Piet Timans uit Ried voor de bouwplannen, die werden geraamd op een slordige f. 175 miljoen, gingen uit van ruim 200 nieuwe woningen alsmede de bouw van 40 appartementen en de aanleg van een groot recreatiegebied. Andere onderdelen van het plan waren het in ere herstellen van een vroegere kasteeltuin, de herbouw van een aantal oude stinsen, een kaatsveld, elf kasteeltjes die als appartementen worden verkocht en een groot meer met haven en paviljoen. Ook is een doorvaartroute richting het Van Harinxmakanaal gepland. Het po zou in fases worden uitgevoerd.

Wel heeft de gemeente poontwikkelaar Van der Valk de kans gegeven om eventueel een gedeelte van het plan te realiseren.

Reageer op dit artikel