nieuws

Limburg houdt vast aan ontgronding Stevol

bouwbreed

“De uitvoering van het plan Boertien kan de komende jaren niet dienen als alternatief voor de ontgronding Stevol.” Aldus een woordvoerder van de provincie Limburg tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag.

Aan de orde waren kroonberoepen tegen de door de provincie verleende ontgrondingsvergunningen voor Stevol. Ondanks het feit dat het plan Boertien dus grote hoeveelheden extra grind zal opleveren, kent de provincie nog veel waarde toe aan het inmiddels twaalf jaar oude grindwinplan voor het Stevolgebied, dat in de omgeving vrij omstreden is.

Vanaf de twintiger jaren wordt er uit de Maas en omgeving zand gewonnen. Enerzijds werd zo voorzien in de nationale grindbehoefte en anderzijds werd de Maas bevaarbaar gemaakt of gehouden. Bovendien ontstonden er grote recreatieplassen. Sinds kort is ook om een andere reden besloten tot uitdiepen van de Maas. De kans op overstromingen zou bij een diepere Maas geringer zijn. Het plan Boertien voorziet in een verdieping van grote delen van de Maas.

Te ingrijpend

Het Stevol-gebied ligt tussen de plaatsen Stevensweert en Ohe en Laak. Stevol is een afkortingensamenstelling van de voorgenoemde plaatsnamen. Het gebied dat men nu wil gaan ontgronden, maakt deel uit van het Eiland in de Maas, dat aan de oostzijde wordt begrensd door het Julianakanaal en aan de westzijde grenst aan de Grensmaas. Het gebied is weer opgedeeld in drie delen: Walburg (25 hectaren langs de Grensmaas), Neerveld (28 hectaren, middengebied) en Molenplas (156 hectaren langs het Julianakanaal). De gebieden Walburg en Molenplas worden na ontgronden niet weer opgevuld en krijgen een natuurbestemming. Neerveld wordt wel weer dichtgegooid en krijgt een landbouwbestemming.

Regiobewoners vinden de ontgrindingsplannen veel te ingrijpend. In een eerdere spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag kregen zij gedaan dat de provincie verplicht werd een Milieu Effecten Rapportage (mer) uit te voeren. Uit de mer blijkt dat de ontgrinding ingrijpende gevolgen voor het gebied heeft en dat de regiobewoners terecht verontrust zijn.

De provincie zag nog geen aanleiding de voor Stevol afgegeven ontgrondingsvergunningen in te trekken. Daarom lopen de kroonprocedures bij de Raad van State gewoon door. Even dachten de tegenstanders van Stevol dat het plan Boertien een voor hen gunstige wending aan de zaak zou geven. Als het aan de provincie ligt, is dat niet zo.

Tijdens de hoorzitting bij de Raad van State bevestigde een woordvoerder van de provincie dat door het plan Boertien veel grind vrij komt. De provincie heeft steeds geroepen dat Stevol nodig is om de nationale vraag naar grind te ke beantwoorden. Dat argument staat volgens de provincie nog recht overeind.

Eindstreep

“In een later stadium zal het van belang zijn de grindwinning uit Stevol en de grindwinning uit Boertien op elkaar af te stemmen. Op welke wijze en in welke mate een afstemming nodig is, is thans niet te zeggen”, meldde de provinciewoordvoerder. Het uitwerken van een grindwinlocatie is zo’n ingewikkeld, tijdrovende en kostbare aangelegenheid, dat de provincie geen afstand wil doen van Stevol nu de eindstreep bijna is gehaald. Over enkele maanden worden de kroonuitspraken in deze zaak bij de Raad van State ter inzage gelegd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels