nieuws

IJburg krijgt metro in twee richtingen

bouwbreed Premium

De nieuwe Amsterdamse wijk IJburg wordt met metrolijnen in twee richtingen verbonden met de binnenstad en Amsterdam-Zuid. Een van de verbindingen kan worden doorgetrokken naar Almere. ”De metro is rendabel als er ongeveer 12.000 woningen in IJburg staan, maar technisch kan de exploitatie eerder starten.” Dit blijkt uit de concept startnota IJburg die binnenkort openbaar wordt.

Uit de nota blijkt verder dat de aanleg van de wijk, waarin in totaal 18.000 woningen zullen verrijzen, eenvoudiger is dan aanvankelijk werd ingeschat. ”Zo is voor de landaanwinning in het IJmeer de zogenaamde pannekoekmethode gekozen waarbij zand laag voor laag op de waterbodem wordt gesproeid”, aldus een toelichting van de Projectgroep IJBurg. Eerst ging men er van uit dat het noodzakelijk was om dijken te maken, slib te verwijderen en matten aan te brengen.

Het is nog niet duidelijk welke maatregelen worden genomen ten behoeve van het landschap en de natuur. Onderzoekers die zich hier mee bezighouden pleiten enerzijds voor de aanleg van ondiepten in het IJmeer en anderzijds voor maatregelen die een meer gevarieerde natuur mogelijk maken. Hierover wordt in juni definitief uitsluitsel verwacht.

Reageer op dit artikel