nieuws

Hoge rente beperkt woningbouw Tsjechie

bouwbreed Premium

In Tsjechie zouden jaarlijks 20.200 woningen in aanbouw moeten komen om aan de behoefte te ke voldoen. De vervangingsmarkt vraagt nog eens 32.500 woningen per jaar. De daadwerkelijke realisatie laat evenwel op zich wachten als gevolg van onder meer de hoge rentestand.

Dit gegeven mag bedrijven er niet van weerhouden nu al een positie in te nemen in Tsjechie. Zodra het tij keert zullen bedrijven die zich nu al in het land presenteren de meest interessante poen ke verwerven. Laatkomers zullen dan niet meteen het nakijken hebben maar moeten toch met minder genoegen nemen.

Bouwen in Tsjechie blijft volgens directeur drs. ing. B. de Graaf van het bureau Kolpron uit Rotterdam voorlopig nog duur. Op een bijeenkomst van het Exportplatform VROM in Den Haag legde hij uit dat een gemiddelde woning de Tsjechische burger gemiddeld acht tot tien maal zijn jaarinkomen kost. De huidige rentestand van 15 tot 18 procent doet velen besluiten de aankoop van een woning uit te stellen. Temeer omdat de banken over het geheel genomen binnen vier tot zes jaar terugbetaling van de lening verlangen. Particulieren ke mede om die reden nog weinig woningbouwopdrachten verstrekken.

Daarbij neemt de vergunningverlening zelden minder dan twee jaar in beslag. In 1994 werden 12.350 vergunningen afgegeven voor de bouw van eengezinswoningen. Nogal wat Tsjechen bouwen vervolgens zelf hun woning. Het land kent een vrij omvangrijke doehetzelf-markt. Als gevolg daarvan blijft het aantal woningen per po beperkt. Het grootste bouwplan omvat 250 woningen. Van de 53 poen die momenteel in aanbouw zijn tellen er zeven meer dan 50 woningen.

Toeleveranciers

Onder meer de doehetzelf- en de renovatiesector bieden geen onaardige kansen voor de toeleverancier van afwerkmaterialen. De produkten die de Tsjechische industrie levert kennen volgens R. Vermaas van het architectenbureau Studio 8 vooralsnog een matige kwaliteit.

Aanbieders uit het westen van Europa ke in het land nog een veelheid aan produkten kwijt. Te denken valt bijvoorbeeld aan binnen- en buitenkozijnen, plafondsystemen, sanitair en verf. Het hoeft niet altijd om de levering van gerede produkten te gaan. Het valt te overwegen onderdelen naar Tsjechie te brengen om ze daar tot het gewenste produkt te laten samenstellen.

Bij de afnemers gaat het veelal om Westeuropese investeerders. Anders dan bij de Tsjechische kopers kijken die meer naar de kwaliteit dan naar de prijs. Wil de gang van zaken naar tevredenheid verlopen dan dient de westerse aanbieder zich ter plaatse op de vraag te orienteren wat betekent dat men in het land een permanente vertegenwoordiger moet aanstellen.

Bedrijfstak

Tsjechie biedt volgens voorzitter J. Skala van het Tsjechische werkgeversverband van bouwondernemingen de eerstkomende vijftien tot twintig jaar volop werk aan bouwbedrijven. De eigen bedrijfstak biedt momenteel werk aan zo’n 400.000 personen die met elkaar om en nabij 8000 bedrijven bevolken. Het land telt ruim 1500 aannemerijen die elk ongeveer 25 mensen in dienst houden. Pakweg 17 ondernemingen elk werk aan meer dan 1000 mensen. De jaarlijkse inflatie van 9 tot 10 procent houdt de realisatie van bouwplannen in Tsjechie evenwel op.

Dit jaar beloopt de inflatie naar verwacht 8 procent. Een vlotte uitvoering van bouwwerken vergt echter een inflatie die niet meer dan 6 procent bedraagt. Dat wil niet zeggen dat de bouw in Tsjechie vooralsnog een afwachtende houding aanneemt. Vorig jaar tekende zich na de depressie van 1991-1992 een zeker herstel af.

Investeringen

De komst van buitenlandse investeringen kan volgens Skala dat proces aanmerkelijk versnellen. Op dit moment investeert het buitenland een kleine f. 4,6 miljard in Tsjechie. Daarvan komt zo’n 13 procent aan de bouw ten goede. Duitsland en de Verenigde Staten staan hier respectievelijk op de eerste en de tweede plaats. Daarna volgen Frankrijk en Belgie. Nederlandse investeerders spelen nog geen noemenswaardige rol in het land. Buitenlandse investeerders tonen vooralsnog weinig belangstelling voor de woningbouw.

De ontwikkeling van een hypotheeksysteem en de mogelijkheden voor bouwsparen moeten de activiteiten in deze sector echter versnellen. Daarmee ontstaan goede kansen voor onder meer toeleveranciers van afbouwprodukten. Dit jaar begon de bouw van 10.000 flatwoningen. Daarvan komen er 9000 ten goede aan de meer koopkrachtigen. Het restant gaat op aan de sociale sector.

Reageer op dit artikel