nieuws

Herstel investeringen in gebouwen

bouwbreed

De investeringen in gebouwen lijken zich te herstellen van een diepe inzinking. Aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek, die over het vierde kwartaal van 1994 een investeringsgroei in gebouwen heeft geconstateerd van 7,2 procent. Dit is de eerste stijging sinds begin 1992.

Het geheel van de economische groei vorig jaar is uitgekomen op 2,5 procent. Daaraan droeg de toename van het volume van het bruto binnenlands produkt in het vierde kwartaal van 1994 met 3 procent flink bij. Aanvankelijk was het vooral de uitvoer die flink aan de groei heeft bijgedragen. Maar gaandeweg het jaar is die rol door de binnenlandse bestedingen overgenomen, aldus het CBS.

Deze omslag werd vooral zichtbaar in de investeringen in vaste activa. In het derde kwartaal was die nog 3,2 procent minder groot dan in de overeenkomstige periode van 1993, maar het erop volgende vierde kwartaal bleken de totale investeringen 8,4 procent groter dan in het vierde kwartaal een jaar eerder.

Woningbouw

Van de verschillende componenten, waaruit de vaste activa bestaan, blijken vervoermiddelen de categorie met de grootste investeringsgroei. In het vierde kwartaal werden door bedrijven en overheid 11 procent meer personenauto’s aangeschaft. In vrachtauto’s is 8,6 procent meer geinvesteerd. Over heel 1994 kon een groei van 12,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor worden geconstateerd.

Zeer goede tweede zijn de investeringen in woningen. Die lieten over het hele jaar een groei van 7,5 procent zien ten opzichte van 1993. Die totale groei is de resultante van een achteruitgang van 2,4 procent in het eerste kwartaal vorig jaar, gevolgd door groei van 7,8 procent in de daarop volgende drie maanden, 11,3 in het derde kwartaal en 13,6 in het laatste kwartaal van 1994. Deze percentages worden steeds vergeleken met de overeenkomstige periode in het jaar ervoor.

In gww-werken blijkt over geheel 1994 een investeringsgroei van 1,4 procent te hebben plaatsgevonden. In de eerste twee kwartalen bedroeg die groei respectievelijk 1,5 en 2,5 procent, gevolgd door een dip in het derde kwartaal van min 1,8 procent en een positieve bijdrage van het vierde kwartaal van 3,1 procent.

Forse toename

De meest opmerkelijke groei volgens het CBS is die in gebouwen. Sinds 1992 heeft dit instituut geen groei in deze categorie meer ke constateren.

Begin vorig jaar zag het er ook niet naar uit dat er een omslag zat aan te komen. Na het eerste kwartaal 1994 constateerde het CBS nog een geringere investering van 14,1 in vergelijking met de overeenkomstige periode 1993. Maar de investeringen in gebouwen gedurende de twee erop volgende kwartalen deden al vermoeden dat de ‘weg terug’ was ingeslagen.

Omslag

In het tweede kwartaal bleek nog 0,9 procent minder geinvesteerd te zijn dan in de overeenkomstige periode van 1993, in het derde kwartaal was die praktisch gelijk aan het derde kwartaal een jaar ervoor. De omslag kwam in het laatste kwartaal met een investeringsgroei van niet minder dan 7,2 procent. Weliswaar bracht dit het totale investeringsniveau in gebouwen vorig jaar nog niet boven dat in 1993 (vorig jaar werd nog 2,4 procent minder geinvesteerd ), maar met de groei van de Nederlandse economie in zijn geheel mag op wat meer activiteiten in de gebouwensector worden gerekend.

Reageer op dit artikel