nieuws

Groningen steekt geld in opleiding restaurateurs

bouwbreed

Provincie Groningen steekt f. 75.000 in de opleiding van restaurateurs. Het gaat om een scholings- en werkervaringspo voor langdurig werklozen, dat onder leiding van de Rijksdienst Monumentenzorg wordt opgezet.

Aanleiding vormt een onderzoek van de Rijksdienst naar de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten voor restauratiewerkzaamheden in de bouw. Uit dit onderzoek blijkt dat er op jaarbasis een landelijk tekort dreigt van 200 restauratievaklieden.

Om dit tekort snel op te vangen, wordt nu samen met de Stichting Vakopleiding Bouw een onderwijstraject op de rails gezet. Samen met de provincies Overijssel, Limburg en Noord- en Zuid Holland fungeert Groningen voor dit traject nu als proeftuin. Begin januari moet het po van start. De f. 75.000 die Groningen in het po moet steken gaat naar een nog aan te trekken pocoordinator. In 1996 moeten de eerste deelnemers aan de slag ke.

Reageer op dit artikel