nieuws

Groningen steekt 35 mln in nieuwbouw

bouwbreed Premium

.TE:zuiveringsinstallaties De provincie Groningen wil de rioolwaterzuiveringsinrichtingen in respectievelijk Doodstil en Ulrum vernieuwen en de inrichting van Uithuizermeeden grondig verbouwen. Met dit voornemen is ruim f. 35 miljoen gemoeid. Doel van deze nieuwbouwplannen is het oplossen van de nodige knelpunten in de rioolwaterzuivering in het noorden van Groningen.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ulrum is overbelast en verouderd. Uitbreiding en nieuwbouw van diverse onderdelen is noodzakelijk. Omdat de installatie op de huidige locatie de nodige overlast veroorzaakt, komt de nieuwe installatie zo’n driehonder meter verderop. De nieuwbouw gaat f. 15 miljoen kosten. In Doodstil moet een geheel nieuwe installatie worden gebouwd. Deze installatie wordt gekoppeld aan de capaciteitsverdubbeling van de rioolzuiveringsinstallatie in Uithuizermeeden. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen f. 19,5 miljoen. Met de bouwwerkzaamheden moet al volgend jaar worden begonnen en zal rond 1999 zijn afgerond.

Reageer op dit artikel