nieuws

Gewest Leeuwarden legt prioriteit bij stad

bouwbreed

Van de f. 5,4 miljoen rijksgeld voor het stadsgewest Leeuwarden wordt bijna 70 procent gebruikt voor het oplossen van woningbouwknelpunten in de stad Leeuwarden. Dat heeft de provincie Friesland deze week besloten. Het stadsgewest Leeuwarden is een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten.

De rijkssubsidie is bedoeld voor poen in bestaand stedelijk gebied waarvan de kosten extreem hoog uitvallen doordat bijvoorbeeld eerst woningen moeten worden gesloopt of op zeer dure grond wordt gebouwd.

Ruim 30 procent van de subsidie is bestemd voor woningbouw in regionale kernen. Een deel van het geld wordt gebruikt voor woningbouw bij de stations in Akkrum en Deinum. Naast de subsidie van f. 5,4 miljoen wordt geld vrijgemaakt voor woningbouw bij het gehucht Hempens/Teerns (f. 1,7 miljoen) bij Leeuwarden en voor de ernstige bodemvervuilingen rond Leeuwarden (f. 700.000).

Reageer op dit artikel