nieuws

‘Gemeente Den Haag moet stadsbouwmeester krijgen’

bouwbreed

De gemeente Den Haag moet een stadsbouwmeester aanstellen. Deze stadsbouwmeester moet een soort brugfunctie gaan vervullen tussen gemeentebestuur, externe opdrachtgevers en de Welstandscommissie. Verder leidt een fusie van de diensten Bouwen en Wonen en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling tot een dienst Stedelijke Ontwikkeling tot aanzienlijke efficiency-voordelen.

Tot deze conclusies komt extern poleider E. Staal in het conceptrapport ‘Dienst Stedelijke Ontwikkeling, een dienst met meerwaarde’.

Staal, tevens directeur van de Stichting Woningbedrijf Den Haag, had van het college de opdracht gekregen te onderzoeken of het wenselijk is de twee diensten samen te voegen. In het rapport, dat afgelopen week aan de medewerkers is gepresenteerd, concludeert Staal dat er na een fusie klantgerichter en efficienter kan worden gewerkt.

Hiervoor moet in zijn visie de dienst vier aparte sectoren in een zogenoemde lijn/staf model krijgen: een directie Economie en Verkeer, een directie Wonen, een Ontwikkelingsbedrijf en een directie Bouwen en Monumentenzorg. Daarnaast zou de nieuwe dienst, voor onder andere het voeren van een financieel beleid een stafafdeling Middelenbeheer moeten krijgen en een stafafdeling Stedelijke Kaders. Deze laatste afdeling moet zorgen voor de integrale ontwikkeling van visie, beleid en kaders in de stedelijke ontwikkeling.

Staal heeft in het fusierapport tevens de relatie tussen de nieuwe dienst met de Welstandscommissie onderzocht. Daarbij is het volgens de poleider van belang dat de welstand eerder bij grote poen wordt betrokken dan nu het geval is.

Daarnaast moet aldus Staal Den Haag een stadsbouwmeester aanstellen. “Deze stadsbouwmeester vervult een brugfunctie tussen bestuur, externe opdrachtgevers en de welstandscommissie.”

Afslanking

Staal voorziet verder dat de nieuwe dienst Stedelijke Ontwikkeling met ruim tachtig formatieplaatsen minder toe kan dan de huidige 800 medewerkers die de diensten momenteel tezamen hebben. De formatievermindering zou door een afslanking op alle niveau’s tot stand moeten komen.

Het concept-rapport is nu de inspraak in. Nadat de op- en aanmerkingen zijn verwerkt zal begin juni het definitieve eindrapport aan het Haagse college van B en W worden overhandigd.

Wanneer B en W en de gemeenteraad met Staal’s conclusies instemmen zal een nog te benoemen algemeen directeur de fusie daadwerkelijk tot stand brengen.

Opstappen

Het voornemen om de twee diensten te laten fuseren leidde eerder dit jaar tot het opstappen van de directeur van de dienst Bouwen en Wonen, J. Werkhoven. Deze zag voor zichzelf onvoldoende perspectieven na de fusie en zocht een baan buiten de gemeente Den Haag. Werkhoven is thans directeur van het Platform voor de Volkshuisvesting.

Reageer op dit artikel