nieuws

Gelderse D66 niet uit op aftreden ministers

bouwbreed Premium

Vond vorige week een deel van het Gelderse afdelingsbestuur van D66 dat de partij uit het kabinet moest stappen als de Betuwelijn toch wordt aangelegd, deze week vonden fracties van D66 en lokale bestuurders dat de f. 820 miljoen, zoals door het kabinet voorgesteld, het maximaal haalbare is.

Tijdens een bijeenkomst van lokale bestuurders en de Haagse fractie, in Arnhem, kwam de eis tot aftreden niet op tafel. Fractievoorzitter Wolffensperger zei dat er voor- en nadelen aan het kabinetsbesluit vastzitten. Voordelen op milieugebied (minder vrachtauto’s op de weg) en nadelen op plaatselijk niveau. Volgens Wolffensperger zijn die nadelen nooit helemaal weg te nemen. Wolffensperger zei de teleurstelling van de lokale bestuurders te begrijpen. “Er zit niet meer in dan f. 820 miljoen. Het enige wat gedaan kan worden en waar wij ook voor pleiten is verschuiving binnen het budget wanneer er nieuwe technieken of offertes komen.”

Veiligheidsonderzoek

D66, zo bleek tijdens een persconferentie, zal zich maximaal inzetten voor het veiligheidsonderzoek bij Meteren en eventueel aanvullende maatregelen. Datzelfde veiligheidsonderzoek werd vorige week ook geeist door zeventien gemeenten langs de Betuwelijn en de provincie Gelderland, verenigd in het gebundeld bestuurlijk overleg (GBO). Zij eisten vorige week dat het kabinet alsnog f. 300 miljoen extra op tafel legt voor drie knelpunten langs de Betuwelijn. D66 zal zich behalve voor oplossing van het probleem bij Meteren ook inzetten voor wegnemen van de knelpunten bij Tiel en Zevenaar, aldus Wolffensperger.

Reageer op dit artikel