nieuws

Franse overheid draagt fors bij aan sporttempel

bouwbreed Premium

De concessie voor het grote stadion dat in de Parijse voorstad St. Denis moet verrijzen is eind vorige maand op het nippertje door de scheidende premier Balladur afgegeven. De kosten van het po, dat oorspronkelijk 2,1 miljard francs zou kosten, zijn inmiddels opgelopen tot 2,267 miljard, waarvan de overheid er 1,267 miljard voor haar rekening neemt.

Zoals werd verwacht is voor het ovale ontwerp van het architectenbureau Macary-Zublena gekozen en zal het stadion worden gebouwd door het consortium Bouygues, Dumez, SGE. De burgemeester van St. Denis zette op 30 april, net op tijd, zijn handtekening voor de bouwvergunning.

Volgens Bouygues vergt de bouw 30 maanden. Het stadion krijgt 80.000 zitplaatsen en moet op 31 januari 1998 worden opgeleverd voor de Wereldkampioenschappen voetbal. Van haar kant dreigde de internationale voetbal federatie (Fifa) een ander Europees land te kiezen voor de kampioenschappen, indien het stadion niet op tijd klaar zou zijn.

Vervuiling

Balladur heeft lang geaarzeld over de toewijzing, omdat zijn persoonlijke keuze werd aangevochten door de winnaar van de inschrijving, Jean Nouvel. Bovendien bleek dat het terrein in St. Denis ernstig is vervuild door kerosine en chloor. Het grondwater is verpest door olie. Het geeft een idee van het dilemma waarvoor de regering stond.

Ten tijde van de inschrijving was men niet op de hoogte van de vervuiling. Voor het po Macary-Zublena moet, in tegenstelling tot het ontwerp van Nouvel, een elf meter diep gat worden gegraven. Het weghalen van de vuile grond zou 50 miljoen francs extra kosten. Bouygues-Dumez SGE dreigden met nieuwe onderhandelingen indien de premier niet voor 30 april had getekend.

Financieel is de zaak echter nog niet rond. Naast de 1,267 miljard francs van de overheid, moet deze de rekening van 50 miljoen francs voor het reinigen van de grond op zich nemen.

Garantie overheid

Het consortium Grand Stade (33% Bouygues, 33% Dumez en 33% SGE) financieren de overige 1,405 miljard francs. Het probleem ligt vooral in de exploitatie van het stadion. Het succes hiervan hangt af van de voetbalclub die zich in het stadion wil vestigen.

Met 25 wedstrijden per jaar en een aantal grote evenementen zoals rockconcerten of atletiekwedstrijden zou het consortium met 150 miljoen francs zijn investering inlopen. Tot nu toe heeft geen enkele club zich gemeld. Het consortium Bouygues Dumez SGE vroeg daarom een overheidsvergoeding van 73 miljoen francs per jaar.

Balladur heeft uiteindelijk getekend voor een overheidsgarantie van 50 miljoen francs per jaar. Indien na twee jaar het grote stadion nog geen thuisclub heeft, zal de Franse overheid voor 2 miljoen francs de investering van Bouygues, Dumez, SGE overnemen. Het is begrijpelijk dat Balladur lang heeft geaarzeld om zijn handtekening te plaatsen onder een po dat bij voorbaat een financiele strop belooft.

Reageer op dit artikel