nieuws

FACE kan in Nederland te weinig bos kwijt

bouwbreed

Hoe meer boeren een bosbedrijf beginnen hoe groter de kans van slagen voor de stichting FACE wordt jaarlijks zo’n 200 hectare bos in Nederland aan te planten. Vorig jaar wist de organisatie deze uitbreiding te realiseren. In de afgelopen jaren bleef het beperkt tot ruim 100 hectare per jaar.

Nederland beschikt over te weinig grond om op grote schaal bos aan te planten. Ook de hoogte van de kosten beperkt de mogelijkheden. De stichting is een initiatief van de Samenwerkende Elektriciteit Producenten (SEP) die een deel van de uitgestoten CO2 in bossen willen opslaan.

In het jaarverslag over 1994 meldt de stichting Forests Absorbing Carbondioxyde Emission (FACE) dat de organisatie sinds de oprichting vier jaar geleden niet onbelangrijke resultaten wist te boeken. Het doel betreft de aanplant van minimaal 1000 hectare bos op een aaneengesloten oppervlak met een beperkt aantal popartijen. In 25 jaar dient er in totaal 150.000 hectare bij te komen. De bijbehorende contracten kennen een looptijd van 99 jaar. In Nederland is het door grondgebrek en hoge kosten onmogelijk vast te houden aan de eis van 1000 hectare per popartij. In het midden en oosten van Europa wil FACE ongeveer 20.000 hectare bos laten aanplanten. Ook in de tropen is de aanleg of het herstel van bossen nodig. In deze gebieden moet er om en nabij 125.000 hectare bij komen.

Controle

Voor de controle op grootschalige herbebossingspoen bestaan geen referenties. FACE ontwikkelt om die reden een geautomatiseerd informatiesysteem dat onder meer gebruik maakt van satellieten. Het systeem draagt de naam MONIS (MONitoring en Informatie Systeem). Het moet verder voorspellingen ke maken voor de vastlegging van CO2 en van kostenontwikkelingen. Hiertoe worden het rekenmodel CO2FIX en het nog verder te ontwikkelen Cost Comparison Model aan MONIS gekoppeld. Het kostenmodel moet in het voorjaar van 1996 in gebruik komen.

FACE sloot in 1994 voor f. 9,4 miljoen aan bebossingscontracten af. Het totaal kwam daarmee uit op f. 29,6 miljoen tegen f. 20,2 miljoen in 1993. In 1994 waren voor f. 29,4 miljoen aan poen in uitvoering. De SEP betaalt over 1994 aan cumulatieve kosten f. 20,7 miljoen tegen f. 11,5 miljoen over 1993. De totale verplichtingen voor bossen in Nederland bedragen f. 2,2 miljoen; die voor bossen buiten Nederland f. 25,3 miljoen.

Reageer op dit artikel