nieuws

Exportplatform bespreekt markt bouw Tsjechie

bouwbreed

Het Exportplatform VROM houdt op 16 mei in het gebouw van het ministerie in Den Haag vanaf 14.00 uur een bijeenkomst over de Tsjechische bouwmarkt. Voorzitter J. Skala van het Tsjechische Werkgeversverband van Bouwondernemingen gaat bij die gelegenheid in op de huidige stand van zaken, de mogelijkheden voor Nederlandse bouwbedrijven en de problemen die men daarbij kan tegenkomen.

Drs. H. Meijers van het bureau Bennis BPR uit Brussel geeft aan welke Europese gelden Nederlandse bedrijven ke aanspreken voor hun gang naar Tsjechie.

Mr. H. Berends van het bureau LTPA dat aannemers en toeleveranciers helpt de zakelijke markt van Tsjechie te betreden bespreekt de kansen voor samenwerking. Directeur drs. ing. B. de Graaf van Kolpron Consultants inventariseert welke bouwopgaven momenteel in Tsjechie wachten.

Nadere inlichtingen verstrekt het Exportplatform VROM via telefoon 070-3393359 en fax 070-3391325/1180.

Reageer op dit artikel