nieuws

Europese steun voor autowegen Drenthe en Groningen

bouwbreed

De Europese Unie stelt f. 14,1 miljoen beschikbaar voor de verbetering van de N37 en de N33. Hiermee is na een lange weg van onderhandelingen een wens van de provinciebesturen van Groningen en Drenthe gehonoreerd.

De poen zijn samen goed voor een totale investering van f. 111 miljoen. Het overige geld voor de wegen komt van het rijk, de provincies, gemeenten en bedrijfsleven.

Voor de N37 heeft de EU f. 9,1 miljoen uitgetrokken. Deze weg is van cruciaal belang voor de aansluiting van de regio Zuidoost-Drenthe op hoofdtransportwegen als de A28 en de Emslandlinie. Voor de N37 is door het Europees bestuur geld voornamelijk uitgetrokken vanwege de verkeersveiligheid. Het aantal verkeerslachtoffers op deze weg ligt momenteel twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Door de verdubbeling van deze weg zal de veiligheid sterk worden verbeterd, zo is de verwachting.

Van de N33 (Waarvoor de EU f. 5 miljoen fourneert) zal een volwaardige autoweg worden gemaakt met ongelijkvloerse kruisingen.

Reageer op dit artikel