nieuws

En het regende weer volop Oranje-lintjes…

bouwbreed Premium

De lintjesregen anno 1995 was weer even hevig als verleden jaar. In totaal daalt de lintjesregen neer op 2481 mensen, onder wie 340 vrouwen. Vorig jaar waren er 2485 onderscheidingen waarvan er 318 naar vrouwen gingen.

De hoogste onderscheiding, Commandeur in de Orde van de Oranje-Nassau, wordt dit jaar vijf maal verleend. Vorig jaar viel deze eer aan negen mensen te beurt.

De op een na hoogste onderscheiding, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, gaat naar 83 mensen. Dat waren er in 1994 94. ‘Bouwprominenten’ als Baar van NBM Amstelland en Ing. Holleman van Ballast Nedam kregen een dergelijke onderscheiding opgespeld.

Daarnaast zijn weer diverse politici Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw geworden: de Tweede-Kamerleden S. van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), F. van der Heijden (CDA), mr. A. Korthals (VVD), J. van Nieuwenhoven (PvdA), mr. A. te Veldhuis (VVD), drs. F. Weisglas (VVD) en oud-kamerlid en burgemeester van Zwolle J. Franssen. Dezelfde onderscheiding gaat overigens ook naar de burgemeesters J. van Graafeiland en mr. P. Houben van respectievelijk de gemeenten Venlo en Maastricht, die dit jaar zwaar door de watersnood werden getroffen.

Ridder in de Orde van de

Nederlandse Leeuw:

A. Baar, voorzitter Raad van Bestuur NBM-Amstelland te Brasschaat ; mr. L.H.J. Kokhuis, Kaatsheuvel, directeur-generaal Volkshuisvesting; ir. P.J. Verkerk, Leidschendam, hoofdinsp. Milieuhygiene, Dir.-Gen. Milieubeheer. ir. K. Rijnboutt, Muiderberg, mr. A.J. te Veldhuis, lid van de Tweede Kamer te Middelburg; G. Beukema, lid Gedeputeerde Staten te Groningen; Rijksbouwmeester, ir. P. Hamelynck, Den Haag, hfd. Hoofdafd. Verkeersveiligheid Rijkswaterstaat; ir. J.H. Jansen, Arnhem, hfd.ing.-dir. bij Rijkswaterstaat, directie Oost- Nederland

Officier in de Orde van

Oranje-Nassau

W. Kramer, architect te Amersfoort; C.A.P. van Opstal, Moergestel, Opstalan Dakplaten BV ; J.C. Keijzer, Directeur Keijzer’s Beheers Maatschappij bv te Schoten; ir. A.M. de Broekert, Bilthoven, Lid Programmaraad Stichting Bouwresearch; ir. P.B. de Bruijn, Amsterdam, Architecten Cie; prof. ir. C.G. Dam, Aerdenhout, Cees Dam en Partners Architecten; ir. L.M. Dewever, Nijmegen, insp. Milieuhygiene; J.W.G. Droste, Bilthoven, vz. Raad voor Onroerende Zaken; mw. mr. M.T. Dumas, Den Haag, Directie Lucht en Energie, Dir.-Gen. Milieubeheer; drs. L.P.M. Emmerich, Oegstgeest, insp. Volkshuisvesting prov. Zuid-Holland; drs. P.A. Gille, Leusden; ing. J.A. Holleman, Berlicum, Ballast Nedam BV/Raad van Bestuur Ballast Nedam NV; R. van der Leij, Landsmeer, Van der

Leij bouwbedrijven BV; ing. A.M. van Londen, Haarlem, Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies BV; B. Nieboer, Son, Kadaster Noord-Brabant; ing. E.J.L. Niehoff, Leidschendam, Directie Geluid en Verkeer Dir.-Gen. Milieubeheer; P.A.M. van de Rijt, Oss, Bureau directeur-generaal Dir.-Gen. Volkshuisvesting; J.H. Schoemakers, Melick, Kadaster Limburg; ir. G.M. van der Slikke, Assen, Directie Lucht en Energie Dir.-Gen. Milieubeheer; dr. ir. W. van Vonno, Soest, Koninklijke BAM Groep BV; C.G.M. Wubben, Zoetermeer, Directie Financien en Economie Rijksgebouwendienst, ing. L.M. van den Berg, Maastricht, hfd. afd. Vergunningenbeleid Rijkswaterstaat, directie Limburg; H.A.C.M. Bergmans, Den Haag, voorz. Federatie Tank- en Silotransporteurs; C. Cramer, Bloemendaal, dir. Cramer Tervoort Groep te Haarlem; ing. L. van Doorn, Oisterwijk, hfd. afd. Bruggenbouw bij Rijkswaterstaat; ir. Th.S. Grob, Vught, pomanager Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant; ir. P. Huisman, Zoetermeer, stafmedew. integraal waterbeheer RIZA Lelystad; ir. IJ.M.D. Kentie, Den Haag, alg. secr. Raad voor Verkeer en Waterstaat; G. Meijer, Ridderkerk, dir.-voorz. Visser en Smit Hanab/Kon. Volker Stevin te Papendrecht; ing. H. Molenaar, Moerkapelle, hfd. dienstkring Delft Rijkswaterstaat; ing. L.J. Tiemersma, Waalwijk, oud-hfd. afd. Voorbereiding en Uitvoering Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

P.L. Baris te Spijkenisse, directeur/eigenaar van P.L. Baris Kranen en Wegenmachines bv te Spijkenisse; J. Rappange, te Huizen, directeur/eigenaar Rappange Makelaardij bv, te Huizen; B.C. van Gent, oud-adjunct directeur afdeling stedebouw van de gemeente Zoetermeer; J. Groenendijk, hoofd sectror Openbare Werken van de gemeente Lopik; A.J.A. Schoevers, directeur van de stichting Monumentenzorg Curacao, tevens technisch directeur NV Stadsherstel, Curacao; G.A. Berden, Velden, architect; A. van Es, Sliedrecht; J. Fokkens, Buitenpost, St. Woningbouw Achtkarspelen; ing. H.F. Giesen, Boxmeer; mw. E. de Graaff, Voorschoten, Directie Bestuursdienst Dir.-Gen. Volkshuisvesting; J. de Groot, Deventer, Isoplan; L.H.N.A. van Heesewijk, Best, Spera Best BV; J.H. Hultzer, Gorinchem; H. Jorissen, Rijssen, architectenbureau J.A.G.; C.P. van Kasteren, Veldhoven, zelfstandig ondernemer; ir. R.P.H. Keulers, Geleen; ing. P. Lageveen, Wassenaar; G.H.M. Nadorp, Rijswijk, Financieel Beheer en Beleid, Dir.-Gen. Volkshuisvesting; B. Procee, Burgum, Bouwbedrijf S. Procee BV; ir. E. van der Ree, Nieuwerkerk aan den IJssel; H.J. aan de Stegge, Goor, Aan de Stegge BV; ing. F. Tiemersma, Leeuwarden, vz. NVOB-gewest Friesland; ing. J.J. Timmermans, Beek; J.W. Verhappen, Geldrop, vz. RK woningbouwvereniging Goed Wonen; ing. P.A. Verhoeff, Leid-

schendam, SEV; A.C. Wijnen, Someren, BV Bouwmaatschappij v/h J. Wijnen; P. van Yperen, Bavel, Kadaster Noord-Brabant; R.B. Zeinstra, Harlingen, Stichting Woningbeheer Harlingen; mw. L. de Zwaan, Den Haag, Directie Bestuursdienst, Dir.-Gen. Volkshuisvesting, E.J.G. Brattinga, Wijchen, medew. Nieuwe Werken Infrastructuur Rijkswaterstaat, directie Limburg; T. Diekema, Steendam, bestuurslid Waterschap Ommelanderzeedijk; ing. Fr.W. van Dommelen, Sint-Michielsgestel, hfd. Bureau Landinrichting, Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer prov. Noord-Brabant; A. van Ittersum, Kampen, dijkgraaf Waterschap IJsseldelta; mw. V.E.M. de Kock-Nieboer, Wassenaar, oud-personeelsmanagementadv. Rijkswaterstaat; L.M. Lapre, Nieuw-Vennep, poleider Rijkswaterstaat, dir. Noord-Holland; J.I. Meesen, Hoek, oud-secr. Waterschap De Drie Ambachten te Terneuzen; ing. J. Mulder, Huizen, medew. stafafd. Kwaliteitszorg Rijkswaterstaat, Bouwdienst Utrecht; ing. H. Pellekaan, Hengelo, hfd. Integr. Planning Infrastruct., distr. Hengelo PTT Telecom; N.P. Spijker, Heiloo, senior verkeerskundig medew. dienst Wegen, Verkeer en Vervoer prov. Noord-Holland; J.P.C. Uijterwaal, Schalkwijk, hoogheemraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Nieuwegein; H. Klijn, Nieuwegein, Hout- en Bouwbond CNV; L.J. Reijgersberg, Harderwijk, Hout- en Bouwbond CNV;

de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-

Nassau, in goud,

J.G. Berlage, te Epe, directeur Tholen Wegenbouw bv te Hattem; H.A. van Schijndel, te Sint Anthonis Loco-dijkgraaf bij Waterschap De Maaskant te Oss; J.J.P. Vermeer, te Bloemendaal, constructeur/opzichter B, dienst Wegen, Verkeer en Vervoer bij provincie Noord-Holland te Haarlem; I. Lemson, oud-directeur bouwbedrijf Braber Renesse bv, te RenesseJ. van Galen te Oosterbeek, ontwerper architectuur en landschappelijke inpassing KEMA Nederland bv te Arnhem, H.Th.L. Horstink te Twello, directeur aannemingsbedrijf Horstink bv te Twello, W.H.L. van de Ven te Veghel, bedrijfsleider Vugts Hout en Bouwmaterialen bv te Veghel,

de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-

Nassau, in zilver,

J. Broere te Noordeloos, bouwkundige bij Bouwbedrijf Baker Arkel bv te Arkel, J. Heemskerk te Katwijk, voormalige bestuurslid woningbouwvereniging ‘De Brittenburg’ te Katwijk, E.A.J. Meulendijks, te Nuenen, eigenaar Meulendijks Schildersbedrijf bv; G.J. Boeve, te Oldebroek, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Hout- en Bouwbond CNV; D.J. Dogger, te Vroomshoop, penningmeester van de plaatselihje afdeling van de Hout- en Bouwbond CNV; R. Groenenijk, te Warnsveld, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Hout- en Bouwbond CNV; J.B. Helms, te Ede, penningmeester van de plaatselijke afdeling van de Bouw- en Houtbond FNV; J.H. Hurenkamp, te Twello, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Bouw- en Houtbond FNV; A.J. Jansen, te Vlaardingen, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Bouw- en Houtbond FNV; F. Ph.H.C. Schoone, te Bergeyk, penningmeester van de plaatselijke afdeling van de Bouw- en Houtbond FNV; H.J.R. Simon, te Mechelen penningmeester van de plaatselijke afdeling van de Bouw- en Houtbond FNV; A.D. Straatmann, te Ede, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Bouw- en Houtbond FNV; P. Tiemens, te Apeldoorn secretaris van de plaatselijke afdeling van de Hout- en Bouwbond CNV, G.B. Wilkerink, te Lieren, voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Hout- en Bouwbond CNV,; J.H. Zegveld te Renkum, secretaris van de plaatselijke afdeling van de Hout- en Bouwbond CNV, F. Hoogenkamp, voorheen uitvoerder bij Bouwbedrijf Jo ch. Zoer en ZN bv te Dwingeloo; E. Nadema, te Arum, werkzaam bij Algemeen Aannemingsbedrijf H. Broersma bv te Harlingen; A.J. Oomen, voorheen werkzaam bij Bouwbedrijf J.M.G. Horevoorts te Alphen; J.H. Haesen, te Schin op Geul, ploegbaas bij BV Staalbouw Frijns te Valkenburg aan de Geul; P.S.Th. Smetsers, te Oisterwijk, voorheen werkzaam bij Elands Natuursteen bv te Udenhout; H.J.M. Hoffman, te Hulsberg, ploegbaas bij BV Staalbouw Frijns te Valkenburg aan de Geul; L. Aarts, te Maastricht, rayonopzichter bij Rijkswaterstaat, directie Limburg te Maastricht; J. Waindrich, te Groningen, oud-medewerkere Prognose Infrastructuur, district Groningen bij PTT Telecom bv/ Koninklijke PTT Nederland NV te Groningen.

A. Baar behalve voorzitter van de Raad van Bestuur NBM-Amstelland NV nu ook Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Ing. J.A. Holleman lid van Raad van Bestuur Ballast Nedam NV Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Mr. L.H.J. Kokhuis, directeur-generaal Volkshuisvesting.

Dr.ir. W. van Vonno, Koninklijke BAM Groep BV.

Reageer op dit artikel