nieuws

Elektroned wil krachten van middelgrote bedrijven bundelen

bouwbreed

Het samenwerkingsverband van middelgrote elektrotechnische installatiebedrijven Elektroned BV, gevestigd in De Rijp, rekent er op aan het einde van het jaar ruim twintig aandeelhouders te hebben. Op dit moment zijn er veertien aandeelhouders en volgens directeur W.A. Kemper is er ”in redelijke mate nu al sprake van een landelijke dekking”. Elektroned wil op den duur evenwel komen tot een fijnmazig netwerk van tussen de zestig en zeventig deelnemende bedrijven.

Het initiatief voor Elektroned werd ruim een jaar geleden door Kemper genomen. Toen hij nog werkzaam was bij een elektrotechnisch installatiebedrijf bemerkte hij dat door de minder gunstige marktsituatie de grote bedrijven zich begonnen te interesseren voor poen, die ze tot dan aan hun kleinere collega’s overlieten. Dat konden die collega’s goed merken. De grote kregen de opdrachten omdat zij zich in tegenstelling tot de middelgrote bedrijven zich wel eens konden veroorloven ‘ bijvoorbeeld om hun mensen aan het werk te houden ‘ tegen een lagere dan normale prijs te werken. ”En ze hadden ook argumenten om opdrachtgevers te trekken, zoals het beschikken over meer disciplines, de grotere financiele draagkracht een goedkopere inkoop en dergelijke. Ik besefte dat het nodig was de krachten van middelgrote bedrijven te bundelen. In eerste instantie heb ik met drie bedrijven hier in Noord-Holland een concept-plan opgesteld waarin in eerste instantie bundeling van de inkopen prevaleerde. Op 1 april 1994 zijn we begonnen. We kwamen er al spoedig achter dat het alleen gezamenlijk inkopen wel erg mager was. We moesten beslist geen inkoopvereniging worden. Toen we dat eenmaal hadden vastgesteld zijn we hard aan het werk gegaan om de zaak verder te ontwikkelen.”

Vennootschap

Wat de organisatie betreft is gekozen voor een besloten vennootschap, waarvan de eigenlijke aandelen in handen zijn van een stichting. De heer Kemper is tot directeur benoemd en de zetel van de vennootschap werd ondergebracht in zijn kantoor aan de Rechtestraat in De Rijp. Door de bundeling van krachten willen de aandeelhouders hetzelfde ke bieden als de grote bedrijven. Het is de bedoeling dat de kennis, die bij een bepaald bedrijf aanwezig is, ook ten goede komt aan een mede-aandeelhouder. Deskundigen op een bepaald terrein ke worden uitgewisseld.

Kemper: ”Op het kantoor is een databank aanwezig waarin allerlei gegevens van de deelnemers worden opgeslagen. Daarin staat bijvoorbeeld of zij gespecialiseerd zijn op het gebied van de openbare verlichting of dat zij geavanceerde datatechniek in huis hebben. Geen opdrachtgever kan nu eigenlijk meer zeggen: Je bent te klein voor dat werk of zoiets kun jij niet aan, want via Eletroned ke extra arbeidskrachten worden geleverd en kan de nodige kennis beschikbaar worden gesteld. De financiele kant regelen de aandeelhouders onderling via bepaalde verrekeningsmethoden.” Elektroned biedt voorts aan zijn aandeelhouders een arboplan en een arbohandboek dat is geent op de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. De vennootschap heeft arbodiensten geselecteerd die de bedrijven terzijde staan met de juiste invulling van het arboplan en de verzuimbeheersing. Het is ook de bedoeling, wel met behoud van de eigen identiteit van de deelnemers, dat er een gezamenlijk marketing-, public relations- en reclamebeleid wordt opgezet. In de brochure die Elektroned over zijn activiteiten heeft uitgegeven wordt de aandeelhouders in hun verzorgingsgebied de exclusieve verkooprechten van bepaalde leveranciers beloofd. Zoals bijvoorbeeld de zogenaamde Energiespiegel van Ecofys, een panneel dat gebruikers en ook bezoekers van een gebouw informatie geeft over het energiegebruik. Directeur Kemper: ”We zijn ook bezig een plan te ontwikkelen waarbij energiebesparing kan worden geleased. Binnen afzienbare tijd ke we daar meer over bekend maken.”

Exclusief

Elektroned is nu op zoek naar bedrijven, die het concept van het samenwerkingsverband onderschrijven. Kemper: ”We willen wel een zekere mate van exclusiviteit. De bedrijven moeten in elk geval lid zijn van de Uneto, onafhankelijk zijn, tussen tien en circa vijftig medewerkers tellen, en gecertificeerd zijn of daar althans vergevorderde plannen voor hebben. Dat ze kwaliteit moeten leveren is vanzelfsprekend. We willen een Elektoned-zaak op elke 225.000 inwoners, dus we komen dan aan tussen de 60 en 70 bedrijven. Een van de pijlers van het samenwerkingsverband is vertrouwen. Daarom selecteren we zorgvuldig. We proberen gelijkgestemde collega’s te vinden, die de doelstellingen van harte onderschrijven.” Er wordt een bepaalde manier van ballotage toegepast: de naam van een kandidaat-aandeelhouder wordt vermeld in de Elektroned Nieuwsbrief. ”De aandeelhouders ke dan bezwaren indienen; als die gegrond zijn wordt de kandidaat afgewezen”, aldus directeur Kempert.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels