nieuws

Ei-vormige riolering is strak en recht te leggen

bouwbreed Premium

Een riolering van betonnen buizen met een ei-vormige doorsnede is gevoelig voor afwijkingen. Toch leveren de drie betonfabrieken Bos, De Hamer en Grotius sinds kort standaard buizen met een ei-vormige doorsnede, waarmee een strakke en rechte riolering gelegd kan worden. Onaanvaardbare afwijkingen komen bij die buizen niet meer voor.

Dat komt door een zorgvuldige controle bij de produktie. Als het nodig is wordt de vorm gecorrigeerd, zodat de loodlijnen precies goed lopen. Juist bij buizen met een ei-vormige doorsnede is dit belangrijk, want een kleine verdraaiing kan een grote afwijking opleveren bij het leggen van een riolering.

Tot voor kort hadden de betonfabrieken Bos, De Hamer en Grotius (te Alphen aan den Rijn, Nijmegen en Gorinchem) geen buizen met een ei-vormige doorsnede in het standaard leveringspakket. De reden daarvan lag in het produktieproces. De buizen worden staand gemaakt, en ronde buizen zijn nu eenmaal het meest stabiel bij het ontkisten. De onregelmatigheid van de doorsnede maakt ei-vormige buizen extra gevoelig voor afwijkingen. Het produktieproces is echter zodanig verbeterd, dat het mogelijk is geworden onaanvaardbare afwijkingen te elimineren. De betonfabrikanten brengen het produkt nu ook standaard op de markt onder de naam ‘Columbuis’.

Minder onderhoud

De gedachte achter de riolering met ei-vormige doorsnede is, dat hij minder onderhoud vraagt dan een riolering met een ronde doorsnede in de vorm van een cirkel. Dat idee is beslist niet nieuw. Er worden al lange tijd buizen gemaakt met een doorsnede die aan de onderzijde smaller is dan aan de bovenzijde. Heel wat rioleringen zijn samengesteld uit buizen met een ovale doorsnede of een V-vormige bodem onder de grond. De werking van zulke buizen bestaat dus niet alleen maar in theorie. Ook in de praktijk is gebleken dat buizen met een smalle of V-vormige bodem schoner blijven. Zij hoeven minder vaak schoongemaakt te worden (de helft van het aantal onderhoudsbeurten is voldoende) en ze gaan langer mee. De reden is, dat bij een gering aanbod aan afvalwater het contact tussen water en buis over een kleiner oppervlak is verspreid. Dat maakt de ‘afstroomsnelheid’ groter en de kans op afzetting van slib geringer. Dat laatste is van belang voor de levensduur. Slib wat zich op de bodem afzet gaat namelijk rotten. De betonnen buis kan dan door zuurvorming worden aangetast.

Droog-weer-afvoer

Buizen met een ei-vormige doorsnede zijn vooral geschikt voor situaties, waarin het aanbod van afvalwater sterk kan varieren. Door de brede bovenzijde kan ook een grote hoeveelheid rioolwater makkelijk afgevoerd worden. Tijdens de perioden van droog-weer-afvoer (DWA) wordt vuil dat zich op de bodem dreigt af te zetten in beweging gehouden. Het water staat dan bijvoorbeeld 14 cm hoog, terwijl het in een ronde buis niet hoger dan 10 cm zou komen. Drijvend vuil loopt minder snel vast op de bodem en zwevend vuil komt minder met de betonnen buis in aanraking. Bovendien is de hoek tussen het oppervlak van het water en de zijkant van de buis veel minder scherp dan bij een ronde doorsnede. Ook daardoor zal er zich minder vuil op de buis afzetten.

Buizenfabrikanten produceren niet alleen maar buizen met een smalle bodem. Niet in alle gevallen zijn de ei-vormige buizen in het voordeel. Bos, De Hamer en Grotius beton hebben door DHV te Amersfoort een eenvoudig computerprogramma laten maken, waarmee in een handomdraai de verschillen tussen een ronde buis en een alternatieve ei-vormige buis te zien zijn. Bijvoorbeeld in situaties met een continu aanbod kan een ronde buis voordeel bieden. Het computerprogramma staat op een 3,5 inch diskette en kan onder MS-Dos gedraaid worden, ook zonder dat het op een harde schijf wordt geinstalleerd. Het bevat onder andere een grafiek die duidelijk maakt in welke gevallen gevreesd moet worden voor afzetting van slib. Na het invullen van een aantal waarden rekent de computer de bodemschuifspanning en de waterdiepte uit, alsmede enkele andere kengetallen. Op basis daarvan kan in een bepaalde situatie de keuze gemaakt worden tussen ronde of ei-vormige buizen.

Reageer op dit artikel