nieuws

Duitsland heeft last van Nederlandse koppelbazen

bouwbreed

De Duitse autoriteiten schatten dat zo’n 85 % van alle zwartwerkende bouwvakarbeiders in dat land door Nederlandse koppelbazen worden geleverd’.

Dat meldt de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel in Berlijn in haar Ondernemersbrief’. Fractievoorzitter Paul Rosenmoller van GroenLinks heeft laten weten de Nederlandse regering te willen aanspreken op de bestrijding van de koppelbazen.

Hij zal dat in de Tweede Kamer gaan doen in nauwe samenwerking met andere politieke partijen, die het een doorn in het oog is dat het voornamelijk Nederlandse koppelbazen zijn die voor deze misstand verantwoordelijk ke worden gesteld.

Het zijn overigens veelal Britse bouwvakkers die door de koppelbazen worden uitgezonden. Die ke voor Duitse begrippen voor lage lonen te werk worden gesteld omdat aan een aantal vereisten eenvoudig weg niet wordt voldaan.

Zo blijken allereerst de meeste Nederlandse koppelbazen volgens de Nederlands-Duitse Kamer te bestaan uit postbus-, lege of niet bestaande BV’s. Dat betekent veelal dat er aan de bedrijfsvereniging geen sociale premies worden afgedragen noch geld aan de belasting wordt betaald.

De Britten zelf bieden hun diensten veelal aan via een eigen Engelse Limited, die voor enkele ponden blijkt te ke worden opgericht. Ook deze Engelse onderneming, bestaande uit een man, draagt geen premies of belastingen af noch in Engeland noch in Duitsland. De Kamer schat het aantal Britten dat zwart in Duitsland werkt op zeker 50.000. Duitse bouwbedrijven, die gebruik maken van deze door koppelbazen geleverde werknemers, ke uiteraard beduidend goedkoper werken dan hun collega’s, die zich wel aan de wet houden. Een Duitse bouwvakker, aldus de Nederlands-Duitse Kamer, kost gemiddeld DM 60 per uur. De gemiddelde buitenlandse bouwvakkers kosten DM 45 per uur. En als er sprake is van zwartwerkers gaat er circa DM 20 naar de koppelbaas.

Het bestrijden van de koppelbazerij wordt bemoeilijkt doordat de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse autoriteiten op dit punt stroef verloopt, aldus de Kamer. Met name op dit punt zal Rosenmoller aandringen op uitwisseling van gegevens. Wel is het uiteraard mogelijk voor de Duitsers om de Duitse bouwbedrijven, die van koppelbazen gebruik maken hard aan te pakken.

Reageer op dit artikel